Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kaçamayacağı en büyük otorite vicdanı ise insanın, vicdansızların sağlam bir otoriteye mi ihtiyacı vardır?

Hayır. Vicdan sahibi insanların çoğunlukta olduğu bir toplumla çevrelenmeye ihtiyacı var. Bu keyfiyet İki ihtimal doğurur: 1. Yalnız kaldığını düşünür. Bu durumda kendi üzerinde hissedeceği baskı, zorunlu olarak çoğunluğa uyum sağlamaya iter. Yahut böyle bir irade gösteremese dahi, o dışlanış, kişi için bir otorite veya ceza teşkil eder. 2. Örnek alma, etkilenme ve benzeme ihtimali var.

  • Paylaş