Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kamu Yararına Dernek statüsü kazanılması için gerekli şartlar nelerdir?

Hangi kanun, yönetmelik ve tebliğleri incelemek gerekir?Düzenle
5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca;
Kamu yararına çalışan dernek statüsüne alınmasının, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği,
Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması gerektiği,
Belirtilmiştir.
Dernekler Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için;
 • En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
 • Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
 • Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
 • Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,
 • Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması,
Gerektiği belirtilmiştir.
Yukarıda sayılan şartları taşımayan dernekler kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramazlar.
Yine Dernekler Yönetmeliği’nin 50 nci maddesinde derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılma taleplerine ilişkin başvurularında bulundukları yerin mülki idare amirliğine;
 • İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü,
 • Dernek üyelerinin sayısının belirtildiği yazıyı,
 • Derneğin şubelerinin sayısı ve yerinin belirtildiği yazı,
 • Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporunu,
 • Son yıla ait mali bilanço ile gelir-gider tablosu veya işletme hesabı tablosu,
 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,
 • Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneğini,
Vermeleri gerekmektedir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

743 Görüntülenme6 Takipçi1 Yanıt