Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kamu yönetimi okursam, nerelerde çalışabilirim?

Kamu yönetimi bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev alabilirler.
  • Paylaş
Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Kısaca, Kamu Yönetimi Bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Giderek daha fazla Kamu Yönetimi Bölümü mezunu belediyeler, belediyelere ve kamu kuruluşlarına mal ve hizmet satan şirketler, dernekler ve vakıflar, il özel idareleri, uluslararası kuruluşlarda görev almaktadır. Son yıllarda ortaklık yoluyla veya münferit olarak kendi işini kuran mezun sayısında da artış bulunmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü mezunları sınavlar yoluyla kimi mesleklere ve unvanlara sahip olabilmektedir.

Sınavlar Yoluyla Girilen Meslekler / Elde Edilen Statüler

Bu mesleklere ve iş olanaklarına örnek olarak:
Kaynak: Bydigi Forum

Kaymakamlık, mülki idare amirliği

İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik

Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık

Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri

KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik

Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik

Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık

Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk

İçişleri Bakanlığında İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı

Devlet Planlama Teşkilatı gibi Başbakanlığa veya bakanlığa bağlı kuruluşlarda uzmanlık

Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik

Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık

Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık

Ulusal Düzeyde Sınav Yapılmayan

Belediyeler ve il özel idarelerinde uzmanlık, orta ve üst kademe yöneticilik, danışmanlık

Belediyeler, il özel idareleri ve diğer kamu kuruluşlarına mal ve hizmet satan kuruluşlarda üst düzey görevler, aktif satış elemanlığı, eğitimci pozisyonunda görevler

Üniversiteler başta olmak üzere özerk kamu kuruluşlarında uzman ve yönetici kadrolarında görevler (şef, şube müdürü, uzman, daire başkanı yardımcısı gibi)


Kamu yönetimi bölümlerinden mezun olanlar arasında belediye başkanı, belediye başkan danışmanı, belediye başkan yardımcısı, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi gibi seçilerek göreve gelen yöneticilere rastlanmaktadır. Bu kurumların meclislerinde üyeliklere ilaveten danışmanlık pozisyonlarında bulunanlara da rastlanmaktadır.
  • Paylaş
Bence işsiz kalabilirsin
  • Paylaş

Kamu Yönetimi okumak yerine işletme okumak daha mantıklıdır. İşletme mezunu olunca kamu yönetimi bölümünden mezun olup da çalışılabilecek her yerde rahatlıkla çalışabilirsiniz.

  • Paylaş

Soru kökündeki "okursam" kısmına bakınca henüz okumuyor olduğun, tercih edebileceğin anlamına geliyor.

Kamu Yönetimi okumak yerine, iktisat ya da işletme okumak daha mantıklıdır.

Eğer mezun olduktan sonra kamuda çalışmak istiyorsanız son yıllarda yayınlanmış ÖSYM Tercih Rehberlerine göz atmanız İşletme ve İktisadı neden Kamu Yönetimine tercih etmeniz gerektiğine cevap verecektir.

  • Paylaş
Birinci sınıftan itibaren kurum sınavlarına çalışmaya başlarsan iyi bir yönetici olursun
  • Paylaş