Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kar yağınca yollara neden tuz dökülür?

Öncelikle şunu belirteyim ki tuz ve şeker suda erimez çözünür. İkisi farklıdır. Erime katının ısı alarak sıvı hale geçmesidir çözünme ise bir maddenin çözücü içinde homojen dağılmasıdır. Yani tuz ve şeker suda çözüldüğünde hala katı haldedir sadece gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır. Suyun içinde her hangi bir madde homojen olarak çözünürse suyun donma noktası düşer. Bu düşüş suda çözdüğümüz maddenin tanecik derişimi ile ilgilidir. Çözdüğümüz maddenin ne kadar çok taneciği varsa donma noktası o kadar düşecektir. Şeker, moleküler yapılı bir maddedir suda çözüldüğünde moleküllerine ayrılır. Tuz ise iyonik yapılıdır ve çözündüğünde iyonlarına ayrılır. Kısaca şu örneği verirsem sanırım daha kolay anlaşılır. 1 mol şeker (180 gram), suda çözülürse suyun donma noktasını x kadar düşürür. 1 mol tuz (NaCl 58.5 gram) çözülürse 2x kadar düşürür. Çözdüğümüz tuzun iyon sayısı ne kadar çoksa donma noktası o kadar düşecektir.
  • Paylaş
Tuz suyun içinde şekerin eridiği gibi erimez. Buzun içine girince onu çözer. Tuz yine kalır ama buz çözüldüğü için artık o su değil, tuzlu sudur ve erime noktası saf sudan daha düşüktür. Buzlanmış yollara tuz dökülünce, tuz önce buz ile çözümlenerek bir buzlu su tabakası oluşturur ve bu çözeltinin donma noktası düşük olduğu için, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile donmadan kalabilir.
  • Paylaş