Bilmek istediğin her şeye ulaş

Karma felsefesi nedir? Savunduğu ilkeler nelerdir?

Reenkarne olup yeni bir hayata başlarsınız ve gelecek hayatta yaşayacaklarınız bu hayatınızı nasıl yaşadığınıza bağlıdır. Budizm'de görülür ve hayatınızı nasıl yaşadığınız demek bir önceki hayatınızda belirlenen forma yani karmanıza ne kadar yakın yaşadığınızla ölçülür yani iyi insan-kötü insan ayrımı yapılmaz (herkes sonuçta iyi ve/veya kötü olmayı bir ya da daha çok enkarnasyonunda yaşayacaktır.) Aslında siz doğmadan yazılmış olanı yaşamanızı öngörmesiyle bir tür kadercilik de denebilir, farkı, kaderinizi bir önceki hayatınızda kendi belirlemenizdir. Bir çok enkarnasyonun ve ruhunuzu her enkarnasyonda daha olgun bir seviyeye taşımanız sonucunda tüm yaşamanız gerekenleri yaşayıp ruhunuzu en olgun seviyeye eriştirdiğinizde "buda" olursunuz. "Buda" cennet, cehennem ya da tanrı değildir sadece evrendeki hareketli, hareketsiz tüm enerjilerin toplamını ifade eder. Bu tanım semavi dinlerin tanrı tanımıyla oldukça örtüşse de "budizm" her şeyin (canlı ya da cansız) içinde tanrının bir parçasını taşıdığını ve onu tanrıya layık bir şekilde geliştirip, "buda" olup o parçayı tanrıya yani tüm evrensel enerjiye bahşetmesini öngörmesiyle semavi dinlerden ayrılır. Hallâc-ı Mansûr'un (aşağıdaki yoruma göre tekrar düzenledim) da tanrısızlıkla suçlanarak linç edilmekten paçayı zor kurtarıp sadece şiirlerini yazdığı defterin yakılmasına sebep olan "en el hak" yani "ben tanrıyım" (sünniler için tanrı ulaşılmaz olduğundan bu "tanrı katındayım" diye tercüme edilir) sözü ile kıyaslanabilir.
  • Paylaş
2

Redeye, Doğrudur Yunus Emre şiirlerinin bir kısmının Kasım adından bir zat tarafından yakıldığı, bir kısmının suya bir kısmının yele verildiği rivayet olunur. Lakin "Enel-Hak= (Ben Hakkım)" sözünü Allahü teâlânın aşkı ile kendinden geçtiği bir sırada Hallâc-ı Mansûr'un söylediği aktarılır.

Naklederler ki: Onu darağacında astıkları vakit iblis yanına geldi ve "Bir Ene (ben) sen dedin, bir Ene de ben. (Sen Ene'l-Hak dedin, ben: "Ene hayrun minhü= Ben ondan hayırlıyım." dedim) Nasıl oluyor da bu yüzden senin üzerine rahmet, benim üzerime lânet yağdırıyor?" diye sordu. Hallâc-ı Mansûr şu cevâbı verdi: "Sebep şudur. Sen "Ene" dedin, kendini ortaya koydun, ben Ene dedim, kendimi ortadan kovdum. Benliği ortaya getirmenin iyi olmadığını, benliği ortadan kaldırmanın ise gâyet iyi olduğunu bilesin, diye bana rahmet, sana lânet etti."

Goul Chakir Katsapoulos, Aslında bu yanlıs bir söz olarak görülmemelidir. Kutsal Kitaplarda da deniyor ki Her insan Tanrının bir parçasıdır, her özelliğinden verildi. hatta Kuran'da Allah'ı bir kitap, kulları da onun sayfaları olarak tanımlar. Ve her sayfa da bütün kitabın özelliğini taşır. Bu durumda bu "Enel Hak" durumunu yine kişilerin arkalarından gelenler taşkınlık çıkarmasın diye büyütüp kendilerine göre hareket etmişler.. Ta o zamanlardan başlamış yani dini kendine göre kurallaştırma ... Günümüze kadar daha neler değişti artık kim düşünsün.

KÖTÜ KARMA adında bir kitap okumuştum önceki senelerde. Bu felsefe ile ilgili bir hikaye. Eğlenceli bir kitap tavsiye ederim.

'Bir insan ölür ve dünyaya tekrar karınca olarak döner. Tekrar insan olarak dönebilmesi için iyi karmalar toplamaya çalışır.'

  • Paylaş
iyilik yap iyilik bul...
  • Paylaş
Sn chamacon, %100 katılmamakla birlikte yazınızı çok bilgilendirici buldum. Paylaşım için teşekkür ederim. Son kısımda belirttiğiniz şairimizin "ben tanrıyım" sözü, beyaz ve siyahın yanında diğer renkleri de görebilen herkese doğru şekilde anlam ihtiva edecektir kanaatindeyim.
  • Paylaş
Karma, Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm ve Teozofi'de kullanılan bir terimdir. Sanskrit dilinde "yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak" anlamındaki "kri" sözcüğünden türetilmiştir. Karma sözcüğü farklı sözcüklerle birlikte kullanılarak, karma yasası, karmik plan, karmik telafi gibi farklı anlamlara gelen terimlerin oluşturulmasında kullanılmıştır (Fakat karma felsefesi diye bir terim yoktur; karma, Budist felsefedeki ve Hindu felsefesindeki bir kavram ve bir yasadır).
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2165 Görüntülenme13 Takipçi5 Yanıt

Konu Başlıkları