Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kast sistemi nedir? Bu sisteme göre Hindistanda insanlar kaça ayrılır ?

Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir.

Her Hindu bir 'kast' içine doğar. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanan Hindu'lar kurallara bağlıdır. Bu sistemin çok katı kuralları var. Mesela, kast dışı sosyal ilişki kurmak yasak. Her üye kendi kastı içinde evlenebilir. Hatta, bir üye kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez. Her kastın kendine özgü törenleri vardır. Kastlar arasında geçiş yapılmaz, her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula geçer. Karı kocadan biri ölürse diğeride öldürülür.

Bu sisteme göre dört çeşit varna (tabaka) vardır:
  1. Brahmanlar (Entelektüel bir tabakadır. Kutsal yazıları yorumlarlar. Bilginler ve rahipler bu tabakada yer alır.)
  2. Kshatriyalar (Askerler, prensler ve üst düzey memurlar.)
  3. Vaişyalar (Tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçiler)
  4. Şudralar (İşçiler ve köleler)
  • Paylaş