Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kat Planı ve Vaziyet Planı'nın kısaca tanımları nedir?

Mimari ve statik proje kat planı sırayla; katın odalarının yerleşim planı - donatı ve kiriş kesit planı. Vaziyet planı ise binaların arsaya oturduğu yerin/yerlerin arsa sınırları ile birlikte üstten çizimi.
  • Paylaş
Kat planı; mimari projede, yapının her bir katının kullanımını, niteliğini, konumunu, ortak yerlerini, alanlarını ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaralarını - bu madde her planda olmak zorunda değildir- gösteren plana denir. Katın temsil ettiği kotun değeri en önemli bilgilerden biridir. Zemin kaplaması planına, asmatavan planına, ilgili katın taşıyıcı sistemine dair bilgilere, üzerindeki referanslarla sistem ve nokta detaylarına temel altlık oluşturan plandır.

Vaziyet planı; inşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır. Vaziyet planında bina yeri, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları gibi özellikler belirtilir. Vaziyet planında, tanımlı röper noktası, eğim, yaya taşıt ilişkisi, kotlar, çatı gösterimi, yakın çevre düzenlemesi, yönler, ( hakim rüzgar, güneş, gölge analizi), toplam metrekare (imar bilgileri doğrultusunda toplam emsal ve toplam inşaat alanı), , siluet, arazi kesiti, cadde sokak tanımları, çizgi kademelenmesi, sınır çizgileri (arsa sınırı ve yapı yaklaşma sınırı), otopark, sığınak, ağaç hesapları bilgilerinin bulunması gerekir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

460 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları