Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kedi tarafından temsil edilen Mısır tanrısı kimdir?

Eski Mısır'da Tanrılar insanlardı. Ancak kediler kutsal sayılıyordu. Bu nedenle kedi başlı insanların tanrıları temsil ettiği görülür. Bu tanrılar ;

 • Aker
 • Atet
 • Apdemak
 • Bast
 • Bes
 • Hebi
 • Henketh
 • Ker-Ketits
 • Huntheth
 • Mafdet
 • Mahes
 • Mau
 • Mekhit
 • Menhyt
 • Mestjet
 • Miuty
 • Mut
 • Pakhet
 • Ruty
 • Sekhmet
 • Seret
 • Shesmetet
 • Tefnut
 • Tutu
 • Usit

 • Paylaş

Bahsettiğiniz tanrı Bast, Bastet , Baset , Ubasti veya Pasht'dır. Hepsi de aynı tanrının isminin değişik halleridir.


Başlarda Aşağı Mısır'ın koruyucu tanrıçasıyde. Sonraları firavunun savunucusu konumunu almıştır. Güneş tanrısı Ra'nın gözü olarak da bilinirmiş. Yunanlıların gelişiyle Bast aslında güneş tanrısı olmasına rağmen ay tantıçası Artemis'le ilişkilendirilmiştir. Bast'ın erkek kardeşi şahin başlı Horus ise aynı zamanlarda Artemis'in erkek kardeşi Apollo ile ilişkilendirilmiştir.


Sonraki dönemlerde kâtipler zaten dişil bir isim olan Bast'ın sonuna bir dişillik eki daha ekleyerek ismini Bastet yapmışlardır. Mısır mitolojisinde Bast'ın mumyalama tanrısı Anibus'un karısı olduğundan da bahsedilmektedir.Mısır (Ülke)

Louvre'daki Bast heykeli.

 • Paylaş