Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kemalizm ile Atatürkçülük aynı şey midir; değil ise farkları nelerdir?

Değildir.Kemalizm serttir bir siyasi görüşdür
Atatürkçülük yani Atatürkçü olanlar daha rahat laikdir
İkisi benzer gibi görünse de tamemen farklıdırlar.
  • Paylaş
Son "böl parçala kafaları karıştır ve itibarsızlaştır" taktiğinin geldiği bir noktadayız. Bu soruyu soran arkadaşa değil benm lafım, o çok iyi niyetle sormuştur soruyu muhtemelen; ancak şimdi yeni moda bu. Atatürk'e ve onun ideolijisine yeni saldırı biçimi bu. O kavramı bir kaç parçaya böl, kafaları karıştır ve sonra seyret!
Atatürkçülük başka nasıl ifade ederseniz edin tektir. Elbette farklı yorumlayabilirsiniz. Çünkü her devrimci ideoloji gibi Atatürkçülüğün de dinamikleri zaman içinde değişecektir. Devrimin özü budur. Atatürkün yaptıkları ve söylemleri ve yazdıklarının toplamıdır Atatürkçülük. Siz ona ne derseniz deyin o orada durmaktadır, yeter ki anlamaya çalışın. Ve elbette kimse şimdi benden bunu beklemesin; bu konu çok daha uzun ve bu sorunun sınırlarını aşan bir konudur. O nedenle ben kısaca özetledim.
Ancak bir iki satır başını dikkate alırsak kimlerin bu konuda kafa karıştırmak istediğini de anlamış oluruz.
Atatürkçülük batıda "Aydınlanma" olarak adlandırılan dönüşümün bir fazlasıyla Türkiye'deki yansımasıdır. O bir fazlalık da o günün özgül koşullarından kaynaklanmaktadır. O zaman Önce Aydınlanmanın temel özelliklerini bir sayalım.
- Pozitif Bilimlere dayalı yaşam biçimidir ve dünya görüşünün bu doğrultuda her türlü hurafeden arındırılmasıdır.
- İnsan Merkezli olma ve İnsanı en yüce değer olarak kabul etme ve Devlet yapılanmasının da bun insanın mutluluğu, özgürlüğü ve özgülüğüne göre düzenlenmesidir.
- Ulus gerçeğine dayanma ve üst yapı kurumlarını bu gerçekliğe göre oluşturmasıdır.
Atatürkçülüğün artısı ne peki?
- Anti Emperyalist olmaktır.
(Her bir başlıkla ilgili üç beş kitap bile yazılabilir, ben sadece özetledim.)
Şimdi sanırım kimlerin neden Atatürkçülük'e (Kemalizme) karşı çıktıklarını anlaşılmıştır. Sonuç olarak demem o ki bu kavram kargaşasına kendimizi kaptırıp aynı şeye farklı isimler vermek, bu çevrelerin oyuna gelmektir. İçeriği tartışmak, konuşmak, eleştirmek, düzeltmek ise zaten yapmamız gereken düşünsel etkinliklerin başında gelmektedir.
  • Paylaş
Kemalizm ve Atatürkçülük, isimlere kaynaklık eden kişi açısından ikisi arasında bir fark olmaması gereken iki kavramdır. Ancak (daha çok 80'lerden sonra) yaygınlaşan bir ayrım olarak Kemalizm/Kemalistler Atatürk'ün cumhuriyetten önceki askeri kişiliğinin ortaya çıktığı döneme ve askeri niteliklerine gönderme yapan, daha çok ulus üzerinden hareket eden bir kavram olmuştur. Dikkat edilirse Kemalistler genelde Atatürk'ün kalpaklı fotoğraflarını taşırlar veya asarlar; ancak Atatürkçüler ise onun fraklı, takım elbiseli fotoğraflarını kullanırlar. Çünkü Atatürkçüler de daha çok Atatürk'ün cumhuriyetten sonra ortaya attığı devrimci fikirlerini ve devlet adamlığını yani devleti öne çıkarırlar...
Aslında nasıl ki iki dönemde aynı adamın hayatından oluşuyorsa; bizim de ikisini birbirinden ayırmamamız gerekir. Bu 80'lerden sonra gelişen kategoriszasyonlaştırmanın bir ürünüdür. Aynı fikri savunanları bile farklı kategorilere sokarak ayrım yaratılmak istenmektedir.
Oysa Atatürk'ün kurduğu yeni devletin bir Ulus-Devlet olması da onun yaşadığı bu iki döneminin sonucudur. . .
  • Paylaş
Kemalizm, bir düşünce biçimidir. Siyasi öğeleriyle, bir çok ideolojinin olumlu yönlerinin alındığı, Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir vizyonu hatta bir ideolojiyi ifade eder (tıpkı komünizm, sosyalizm, faşizm gibi).

Atatürkçülük ise, onu seven ve topluma aşılanan Atatürk ilkeleri doğrultusunda yaşamaya çalışan insanların kendileri için kullandıkları bir tanımdır.

Herhangi bir siyasi görüşten olan insan - kendi görüşüyle çelişmemek koşuluyla - Atatürkçü olabilir ya da böyle bir iddiada bulunabilir. Kemalizm içinse böyle bir şey söz konusu bile değildir. Başlı başına farklı bir ideoloji olduğu söylenebilir Kemalizmin.
  • Paylaş
Türk dilinin en önemli iki sözlüğüne (TDK ve Dil Derneği) göre "Kemalizm" ve "Atatürkçülük" sözcükleri anlamdaştır, yan anlamları da yoktur; yani kesin olarak aynı şeydir.
  • Paylaş
Benim tanımlamalarım,
Atatürkçülük; bir önder olarak onu beğenmek, eksisiyle artısıyla değerlendirmek.
Kemalizm; Atatürk'ün yaptıklarını, söylediklerini hiç düşünmeden doğru kabul etmek. Yani ona iman etmek.
  • Paylaş
3

İlginc Adam, "iman" kelimesi din kavramında ibadet etmektir, yani Mustafa Kemal Atatürk'e ibadet etmek anlamında mı söylüyorsun?

Uğur Çakmak, O anlamda kullanmadım. Aklın bittiği yerde iman başlar. İman sorgulanmaz. Bildiğin şeye iman edemezsin, bilmediğine iman olur. Bu anlamda kullandım. Atatürk'ün dediklerini hiç düşünmeden kabul ediyorlar, neredeyse sorgulanmasının bile abes olduğunu düşünüyorlar.

İlginc Adam, bu açıklaman iyi oldu, şimdi daha net anladım

Kemalizm ve atatürkçülük, irancılar olmasa var olmayacak bir ideolojidir. Laikliği temsil eder en başta, daha sonra güzellikleri, humanistliği ve batı medeniyetini temsil eder. Bunun yanında çağdışı unsurları da barındırır pek tabii. Güncellenmesi gerekmektedir. Şimdiki sosya ekonomik duruma aykırıdır bir çok durumda. Atatürk bir dahi idi evet ama bir nostradamus olmasını beklemeyin onun da hataları oldu özellikle ekonomide vs... Gerçi yaşasaydı belki herşeyi düzeltebilirdi bunu kimse bilemez o yetenek pek tabii vardı onda. Sonuç olarak her ikisi de siyasi bir kavramdır. Kemalizmi, Atatürkçülük destekler, altyapısını oluşturur. Aslında çok dikkat edilmesi gereken kavramlardır, pek tabii duygu sömürüsüne alet edilebilir, algıda yanlışlığa sürükleyebilir ve manipule edebilir kitleleri. (örnek olarak Bknz: bizden olmayanlara yapılan suikastler vs. . . )
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1205 Görüntülenme11 Takipçi7 Yanıt