Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kendi isteğiyle evinin tapusunu oğlunun üzerine yapan bir baba bir süre sonra vefat ediyor. Kardeşler o tapudan hak talep edebilir mi? Dava açılmasına gerek var mıdır?

Tapunun geçiş nedeninin ne olarak belirtildiği önem arz eder. Tapuda satış olarak görünüp aslında bağışlanmış ise ortada muvaza vardır ki bunun da iptal nedeni olduğu bilinmelidir. Diğer kardeşlerin hak iddia edebilmeleri, arada muvaza denilen danışıklı gizlenmiş bir olayın varlığına bağlıdır ve bunun dava edilip davanın lehlerine sonuçlanması mümkündür. Fakat baba o evlada bağışladığını tapu kaydına geçirmiş ve gerekli harç ve vergiler ödenmiş ise yapıcak herhangi birşey ya da iddia edilebilecek herhangi bir hak olduğu söylenemez. Tabi dava konusu taşınmazın aile konutu olarak kullanılan bir taşınmaz olması her aile bireyine tapu devir işleminin iptalini talep etme hakkı verir.
  • Paylaş
3

Deniz Özgür, Bildiğim kadarıyla mirasta saklı pay diye bişey var; bağışlasa da yasal miras payının belli oranı alınabiliyor diye biliyorum. Hukukçu değilim tabi, ama araştırmaya değer.

Suat Köroğlu, Sevgili deniz özgür, haklısınız araştırmaya kesinlikle değer bir konu. Saklı payın gündeme gelmesi sizin de belirttiğiniz gibi miras hukukunu ilgilendirir. Miras hukuku ise ölüme bağlı tasarruflarla alakalıdır. Soruda geçen devir işlemi bir vasiyetnameye veya miras sözleşmesine dayanıyor olsaydı belirttiğiniz saklı pay, diğer kardeşler adına gündeme gelme şansı yakalayabilecekti. Fakat olay sağlararası hür iradeye dayalı bir işlem gibi gözükmekte ve dolayısıyla saklı payın gündeme gelmesi çok uzak durmaktadır.

Erkan YILMAZ, Baba malını dikkate değer bir bölümünü yada tamamını yada daha kıymetli kısmın bir evladının üzerine yapamz yaparsa diğerleri dava açık eşit oranda hakkını alır MEDENİ KANUN

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

235 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları