Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kendiniz ve çevrenizle ilgili bilinmeyen sayısını azalttıkça dış ve iç dünyanın da tehlikeli bir alan olarak algılanmasını azaltırız. Bu farkındalığı acaba hangi araç ve yöntemlerle sağlarız?

Gözlemlemek, ölçmek, kaydetmek ve araştırmak işe yarar araçlardır.

İç ve dış dünya ile ilgili değişkenler gözlemlenir, kaydedilir ve ölçülürse farkındalık artacaktır.

Farkındalığın artırılması için incelenmesi gereken değişkenler ise olaylar, düşünceler, duygular, davranışlar, fiziki belirtiler olabilir.

Elde edilen verilerin değerlendirilebilmesi için bir alt yapıya sahip olmak gerekir. Bu da araştırılarak elde edilebilir. Psikoloji literatürü bu anlamda birçok kaynak sağlar. Yukarıda bahsedilen tekniklerin sıklıkla kullanıldığı bilişsel davranışçı terapi literatüründe işe yarar birçok bilgi bulunabilir.

  • Paylaş
Dikkat ve algı?
  • Paylaş
Deneyim, Gözlem ve Analizler ile...
  • Paylaş
Bilinmeyen sayısının azalması demek malesef yıllar sonra gerçekleşiyor,bir çok şey tecrübe etmiş ve öğrenen insan bir bakmış,yaşlanmış :)
  • Paylaş