Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kepler kimdir? Kepler yasaları nelerdir?

Johannes Kepler modern astronominin kurucusudur. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin hareketlerinden yola çıkarak oluşturulmuş üç matematiksel yasası bulunmaktadır. Bunlar ;
1. Her gezegen odaklarından birinde Güneşin bulunduğu bir elips yörüngede döner.
2. Bir gezegeni Güneşe birleştiren doğru çizgi eş zaman aralıklarında , eşit bölgeler tarar.
3. Herhangi iki gezegenin Güneş etrafında dönüş sürelerinin karesi ortalama olarak Güneşe uzaklıklarının küpleri ile doğru orantılıdır.
  • Paylaş
Bilim Adamı

Kepler Kimdir?

Kepler astronomi bilimine büyük katkılar sağlamış Alman bilim adamıdır.

Gezegen hareketlerini ve gezegenlerin hızlarını,yer denklemlerini incelemiştir. 3 temel gezegen hareketi yasasını oluşmuştur ve adına Kepler yasaları demiştir. İyi bir fizikçi, astronomi bilimcisi, gökbilimci ve matematikçidir. Rudolf Cetvelleri adını alan gezegenlerin temel tablosunu yayınlamıştır. Aynı zamanda matematik profesörlüğü de yapmıştır.

27 Aralık 1571'de Almanya'da doğmuş,15 Kasım 1630'da yine Almanya'da hayatını kaybetmiştir.
  • Paylaş
Yasalarına bağlı kalarak erişilmiş olduğu, yine kendi adı ile beraber anılan "Kepler Elemanları"nı da unutmamak gerekir. Bu elemanlar kepler yasaları sonucunda uzayda bulunan yörüngelerin matematiksel modellemesini sağlamışlardır. 6 tanedirler.
  • Eksantrisite
  • Yarı-büyük eksen uzunluğu
  • Gerçek anomali açısı
  • yörünge düzleminin ekvator düzlemine göre eğimi (i)
  • yükselen düğümün rektasansiyonu (Ω)
  • yeryakını noktasının argümanı (ω)
Daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek için Orbital Mechanics konu başlıklı kitaplara başvurmak gerekir, ki malesef kaynaklar ingilizcedir.
  • Paylaş
Saygı duyulan bir bilim adamı. İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Almanya'ya giren müttefik devletlerin bir birliğinin komutanı, topçu ateşine tutmakta oldukları yerleşim yerinin Kepler'in doğum yeri olduğunu öğrenince ateşi kestirmiştir.
  • Paylaş