Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kinolon grubu antibiyotiklerin diğerlerinden bir farkı var mıdır?

Antibiyotiklerin ana prensibi bir şekilde vücuttaki bakteriyi öldürerek hastalıktan kurtarmaktır. Farklı gruplar farklı şekilde etkisini gösterir. Örnek olarak vankomisin grubu bakteride peptidoglikan zincirinin devamını kırar, sitoplazmik membran yapısını bozar, RNA sentezini durdurarak hücre duvarı sentezini inhibe eder. Kinolon grubu ise; DNA-giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterirler. Kinolonların etkisine maruz kalan bakteriler bölünemezler, anormal şekilde uzayıp ölürler.
  • Paylaş
Antibiyotikler etkiledikleri mikroorganizmaların yapısına ve elde edildikleri bitkiye göre elbette fark gösterir örneğin penicilin grubu antibiyotikler yüksek derecede alerji riski taşırlar ancak sefaklosin grubu olanlarda bu risk yoktur
  • Paylaş