Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kira geliri nasıl beyan edilir?

Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecek. Örneğin; 2003, 2004 ve 2005 yılları kira gelirleri topluca 2006'da tahsil edilirse; 2006'nın geliri olarak dikkate alınacak. 2006, 2007 ve 2008 yılları kira gelirleri topluca 2006'da tahsil edilirse, 2006'ya ait kira geliri bu sene, 2007'ye ait kira geliri 2008'de, 2008'e ait kira geliri de sonraki yıl (her yıla ait kira bedeli ilgili yılda) beyan edilecek. Basit usule tabi olanlar gibi istisnalar dışında tüm mükellefler işyeri olarak kiraladıkları yerler için, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Kiraya verilen gayrimenkulün hem mesken hem de işyeri olarak kullanılması halinde de, kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olur.
  • Paylaş