Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kızılderililer aslında Türk müdür?

Sosyolog bir arkadaşım böyle söylüyor, gerçekten doğru mudur?Düzenle
Bu söylentinin doğruluğu henüz ispatlanmadı ama genel olarak türk oldukları idda ediliyor. Türk olduklarını düşünmeye başladım bende...
  • Paylaş
Bu konuyla ilgili bu belgeseli izlemenizi öneririm. 

  • Paylaş
Kanıtlanabilmesi için yeterli sayıda dayanağı olmadığını düşündüğüm iddia. Kızılderili ya da diğer amerika kıtası yerli topluluklarının asya'dan oraya gittikleri iddiası artık kanıtlanmış gibidir, buna rağmen kesin olmamakla birlikte bu göçlerin günümüze en yakın olasılıkla m.ö. 6000 yılı civarında yapıldığı düşünülmektedir (tarihin daha da erken zamanları yapılmış olabileceği olasılığı da göz önünde bulundurularak). m. Ö. 6000'de ise ne türkler'in ne de türkçe'nin varlığına ilişkin pek bir kanıt yoktur, tamam türkler var olabilirler, ama şu an için kanıtımız yoktur. Bu durumda bir akrabalık olabileceği tezi akla daha yatkın gelir. Şamanizm konusuna gelince, şamanizm o zamanlar bütün kuzey/orta asya bozkırlarında yaşayan halkların inanç şekliydi, o topluluklardan bugün hala varolmayı başarmış moğollar da şamanisttiler, fakat bu, onların türk olduğuna kanıt değildir, tıpkı örneğin şu an hristiyan olan bir ispanyol ile hristiyan olan bir finli'nin hrıstiyanlıkları aynı ulustan olduklarının bir kanıtı olamayacağı gibi. aynı ulus içinde bulunmadan benzer sözcüklerin de olması doğaldır, zira yüzyıllar önce orta avrupa'ya ilerleyerek asya hunları'nın ve devamındaki göktürkler'in oluşturduğu asıl ulustan ayrılan avrupa hunları'nın, yani bugünkü macarlar'ın dillerinde de onca ortam değişikliğine ve aradaki karşılasmaksızın geçirilen yüzyıllara rağmen türkiye türkçesi'nde de kullanılan ortak veya benzer sözcükler bulunmakta. Aynı şey, macarlar'dan daha sonra olsa da, yine de yüzyıllar önce orta asya hunları'ndan ayrılan kuzey asya hunları, yani yakutlar için de geçerli.
bir de şu var: genelde milliyetçiler, ya da kendini milliyetçi sanan insanlar atar bu tür fikirleri ortaya: "kızılderililer türk'müş", "conan da türkmüş", "aa, karadeniz'in ilk yerleşimcileri türk'müş", tamam belki doğru söylüyorlar ve bu gelecek yıllarda kanıtlanacak ya da belki de yanılgı içindeler, hepsini geçelim, bu tür söylemlerin türk ulusu'na yararı nedir, böyle söyledikçe türk ulusu daha mı ulu olacak sanki, ya da ülkemizin gelişmişlik düzeyi birden artacak, sorunlar çözülecek, sonsuz bir refah içinde yüzeceğiz, herkes bize tapacak? Kanıtlanmadıkça (hatta kanıtlansa bile) olur olmaz heryerde dillendirmek bu tür düşünceleri, saçmalığa yakındır.
  • Paylaş
Ya Türkler Kızılderili ise? :)

Kızılderililer'in Orta Asya kökenli olduğu savı Amerikalılar tarafından ortaya atılmıştır (yürüyerek Bering Boğazını geçmişlerdir) ve asıl amacı Amerika kıtasının yerli halkı olan Kızılderiler'in aslında buranın "gerçek yerli" halkı olmadığını ve 1493'ten beri yerli halk üzerinde yapılan katliamı, onlar da buranın yerlisi olmadığı için haklı göstermek amacını gütmektedir. Kısaca yani "onlar da buraya dışardan geldi biz de; en son gelenler biz olduğumuza göre yaşama hakkı da bize aittir" demektedirler...
  • Paylaş
Türklerle Kızılderililer aynı kökenden gelmektedir fakat Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabında açıklandığı gibi ırk ayrımı yapılamadığı yani, evrimsel adaptasyonun başladığı dönemde bu olay gerçekleşmiştir.
  • Paylaş
1

Penelope, ozzyy :)))

Kızılderililer aslında Türk ceo :))
  • Paylaş
Ugh! :)
  • Paylaş
Yok öyle bir şey. Sadece kızılderili mitlerinin, Şamanizm ile benzerliğinden ve Türklerin eski dini Şamanizm olduğu için böyle bir soruya olanak veriyor.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1167 Görüntülenme6 Takipçi8 Yanıt