Bilmek istediğin her şeye ulaş

Klasik kuvvetler ayrılığı çerçevesinde siyasi partiler nasıl değerlendirilmektedir?

Kuvvetler ayrılığı prensibi devlet aygıtına yüklenen fonksiyonların birbirinden bağımsız sayılabilecek ayrı ayrı organlarda toplanması suretiyle krallık benzeri tek adam zorbalığının önüne geçilebilmesi, yönetsel organlar karşısında yönetilenlerin korunması için öngörülmüş bir ilkedir diye tahmin ediyorum. Bu tanım çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı şeklinde geliştirilmiş bu yapıda, birimler birbirlerinden bağımsızlaştırılmaya çalışılmış görünmektedir. Bu noktada siyasi partiler yasama erki için yarışan yapılardır. Yarışı kazanan yürütmeyi diğer bir tabirle idareyi üstlenir sayabiliriz. Ama yürütme, sadece seçimin galibi siyasi parti değil, koordine ettiği memur vb. kadrolardan da oluşmaktadır. Bu kadroların bir kısmı da bağımsızlığına verilen önem genellikle hassas bir biçimde vurgulanan yargı faaliyetlerini yerine getirirler. Ancak bu ayrımların tam da yerine oturmadığı pek çok örneğe de pek çok farklı ülkede halen rastlanabileceğini düşünüyorum.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

617 Görüntülenme6 Takipçi1 Yanıt