Bilmek istediğin her şeye ulaş

Klasik Şartlanma (Classical Conditioning) nedir?

Ivan Pavlov tarafından ortaya koyulan ilk öğrenme kuramıdır. Pavlov, klasik koşullanmayı bir beyin çalışma tekniği olarak görmüştür. 

mantık şöyle; organizmadan hiçbir tepki yaratmayan nötr bir uyarıcının, organizmada doğal olarak bir tepki yaratan bir uyarıcıyla uzun süre birlikte verilmesi sonucu, arık nötr uyarıcının da doğan uyarıcı gibi bir tepki yaratması.

bu konuda en çok bilinen örnek, Pavlov'un deneyidir. Pavlov köpeğine etle zili defalarca birlike sunuyor. Böylece köpek zil sesini duyduğunda da salya salgılamaya başlıyor, yani doğan uyarıcıya (ete) verdiği tepkiyi zile de vermiş oluyor. 
  • Paylaş
Klasik koşullanmaya psikoloji bilimi ve insan psikolojisi anlamında en önemli örneklerden biri de küçük Albert deneyidir.
Albert adında küçük bir çocuğa bir tavşan, fare ve tüylü hayvanar gösterilir. Çocuk bunlara olumsuz tepki vermez. Aksine meraklı bir tavır takınır. Ardından aynı fare gösterilir Ancak bu sefer fare her gösterildiğinde çocuğu korkutacak çok yüksek bir patırtı çıkartılır. Daha sonra patırtı olmadan fare gösterildiğinde çocuk ağlamaya başlar ve fareden kaçmaya çalışır.
Küçük Albert deneyini merak edenler zlesene.com/video/kucuk-albert-sartlandirma-deneyi/2458609 adresinden izleyebilirler.
  • Paylaş