Bilmek istediğin her şeye ulaş

Köpeklerin havlama sebepleri nelerdir?

   Evcil Hayvan
  • Uyarı havlaması; tehlike karşısında veya yabancı bir kişi geldiğinde...
  • Korku ve saldırı ile ilgili havlamalar; genellikle düşük sesli ve hırlama şeklinde...
  • İlgi çekmek için havlama; yavru köpeklerde daha çok...
  • Oyun ve heyecan esnasında havlama; genellikle kısa ve keskin...
  • Köpeğin kendisiniz tanıtmak amaçlı havlaması
  • Sıkıldığı zaman havlaması; sahibinden uzak kaldığı zamanlar olabilir. Yüksek tonda ve uzun havlamalar olabilir.
  • Ürkme ve şaşkınlık anlarda havlamalar...
  • Paylaş