Bilmek istediğin her şeye ulaş

Köprüleri nasıl inşaa edilir? Süreçleri nelerdir?

İlk adım köprünün gerekli olup olmadığını belirlemektir. İşin bu
kısmı ekonomik olarak neticelendirilir. Daha sonra ilgili sahanın
kamulaştırılması gerekir. Bu adımda mühendislik çalışmaları başlar.
Arazinin topografik haritası çıkarılır, temel sondajları yapılır. Bundan
sonraki adım, köprü tipinin seçilmesidir. Köprü tipi; yerine, amacına,
açıklığına, kullanılacak malzemeye ve çevre ile uyumuna bağlı olarak
seçilir. Ekonomik olması yönünden, kiriş köprüler 6-300 m; kemer
köprüler 60-300 m; kafes sistem köprüler 60-450 m; konsol köprüler
150-550 m ve asma köprüler 300-1500 m arasında tercih edilir.

Mimari


Köprünün projelendirilmesinde dış kuvvetlerin yapıya olan tesirleri
inceden inceye analiz edilir. Dış yükler, köprü ağırlığı gibi statik
yükler olabildiği gibi, trafik yükü gibi dinamik de olabilir. Dinamik
yükler ağırlık bakımından önemli olmasalar bile, meydana getirecekleri
titreşim yönünden önemlidirler. Rüzgar yükü de bu yönden mühimdir.
Özellikle dikkat isteyen bir nokta da, köprü ayaklarının inşasıdır. Ağır
yük taşıdıkları gibi, akıntıya, dalga ve buz hareketine karşı dururlar.
Köprülerin projelendirilmesinde bilgisayarlar her geçen gün daha önemli
olmaktadırlar. Köprünün çeşitli yükler altındaki analizi bilgisayar ile
yapıldığı gibi, model deneyleri de yapılabilir.Mimari


Köprü temellerinin inşaası, üst yapısı kadar pahalı olabilir. En
önemli zorluk temelin su içinde yapılmasıdır. En eski metodlardan biri
köprü ayağı kadar bir yeri kazıklarla çevirip suyunu boşaltıp, temelin
inşaasıdır. Diğer bir inşa tarzı da altı açık bir kutunun temel zeminine
indirilip, basınçlı hava ile suyun itilip, temelin yapılmasıdır. Köprü
ayağı, çakılan kazıklar üzerine de oturtulabilir.


Köprü ayaklarının inşaası bittikten sonra iş üst yapının yapılmasına
gelir. Bu özellikle köprünün tipine bağlıdır. İskele yapılarak köprü
iskele üzerine inşa edilir, sonra iskele kaldırılır. İskelenin
yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda ikinici bir yöntem de köprü
parçalarının yüzdürülerek getirilip, daha sonra monte edilmeleridir.
Özellikle konsol köprülerde, köprü adım adım inşaa edilerek ilerler.
Yeni kısımlar, eski kısımlara taşıttırılır. Kafes sistem köprülerde ise,
köprü karada inşa edilir. Daha sonra diğer kıyıya sürülür. Asma
köprülerde ise inşaa, ayaklardan başlar, ortaya doğru asma kabloya bağlı
olarak ilerler. Yöntem ne olursa olsun köprünün inşaa edilmesi
sırasında emniyetin sağlanması çok önemlidir.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2085 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt