Bilmek istediğin her şeye ulaş

KOSGEB Destekleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

KOSGEB ile ilgili sormak istediğiniz tüm soruları bu başlık altından yanıtlamaktan memnuniyet duyacağız.Düzenle
KOSGEB Nedir?
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik kalkınmadaki paylarını arttırmayı hedefleyen bir devlet kuruluşudur.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan bir kuruluş olmayı hedefleyen KOSGEB, her yıl binlerce KOBİ ve girişimciye, sunmuş olduğu hibe ve kredi destek programlarıyla mevcut işlerini geliştirme ve sıfırdan kendi işini kurma imkanı sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: normativedanismanlik.com


KOSGEB Desteği Nasıl Alınır?*

Girşimci Hibe Desteği
KOSGEB, sunmuş olduğu Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerekli koşulları sağlayan tüm girişimcilere destek vermektedir. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen girişimciler, öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanmış olmalıdır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Sertifikasını almış olan girişimci, KOSGEB’e hibe desteği başvurusu yapabilmek için ilk önce fillen kendi şirketini kurar. Daha sonra girişimci destek alabilmek için KOSGEB’e sunacağı iş planını tüm sektörel, teknik, stratejik, finansal detaylarıyla hazırlamalıdır. İş planı hazırlamak özel bir uzmanlık gerektirdiğinden, bu aşamada girişimcinin bir danışman firmadan profesyonel destek alması iş planının kurul tarafından onaylanma ihtimalini büyük ölçüde artırır. Girişimci, bir danışman firmayla çalışmaya karar vermesi durumunda, iş planının hazırlanması için danışmanın eşliğinde iş fikri ve sektörel bazı bilgilerin yer aldığı bir form doldurur. Danışman firma, doldurulan formu sektörtün tüm koşul ve özellikleri doğrultusunda ele alarak KOSGEB’e sunulabilecek nitelikte spesifik bir iş planı haline getirir. İş planı hazırlanırken bu esnada girişimci, proje kapsamında satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı firma tarafından şirketi adına düzenlenmiş proforma faturaları temin ederek başvuru sırasında KOSGEB’e göndermek üzere saklar.
İş planı dosyası tamamlandıktan sonra girişimci, internet üzerinden KOSGEB’e başvuruda bulunur; bu esnada başvurusuna istenen belgeleri, proforma faturaları ve iş planı dosyasını elektronik ortamda ekler. İlgili KOSGEB Müdürlüğü değerlendirme kurulu, başvuruyu sıraya alarak ortalama 4-6 hafta arasında projeyi değerlendirmeye alır. Kurul, başvuruda bulunan girişimcinin kurmuş olduğu şirketin gerçekten istikrarlı bir biçimde çalışabileceğine ve iş modelinin sürdürülebilir olduğuna kanaat getirdiği taktirde iş planını onaylar.
İş planı onaylanan girişimci, başvurudan önce proforma faturalarını temin ettiği ürün ve hizmetleri kendi sermayesiyle fillen satın alır. Gerçekleştirdiği satınalımlara istinaden ürün ve hizmetlerin fatura asıllarını, satıcı firmaya ödeme yaptıklarına dair banka dekontlarının asıllarıyla birlikte, prosedüre uygun bir dilekçeyle bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğü’ne ibraz eder. Mümkün olan en kısa sürede KOSGEB tarafından girişimcinin resmi işyeri adresine gelen bir denetleme görevlisi, girişimci tarafından satın alındığı bildirilen ürün ve hizmetlerin faturada belirtilen marka, cins, nitelik ve adet bilgileriyle örtüşme durumunu kontrol ederek bir tutanak hazırlar. Görevlinin, tutanağı ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirmesini takiben en geç 1 ay içerisinde girişimciye ait şirketin banka hesabına girişimci tarafından harcanan tutarın (destek programı dahilindeki oranlar üzerinden) ödemesi gerçekleştirilir.

KOBİ Hibe Desteği
KOSGEB, sunmuş olduğu farklı destek programları kapsamında gerekli koşulları sağlayan tüm KOBİ’lere destek vermektedir. Hibe (geri ödemesiz) desteklerden faydalanmak isteyen KOBİ’ler, öncelikle KOSGEB KOBİ veritabanına kayıt olarak KOBİ beyannamesini doldururlar. Veritabanına kayıt edilen bu beyanname, en kısa süre içerisinde KOSGEB KOBİ uzmanları tarafından mevzuata uygunluk bakımından kontrol edilerek onaylanır.
Bu ilk aşamadan sonra, destek alabilmek için başvuru yapmak isteyen KOBİ, KOSGEB’e sunacağı projeyi genel hatlarıyla anlatan bir belge hazırlar. Ardından belgeyi çalışmakta olduğu danışmanlık firmasına gönderir ve danışman firma projeyi detaylı bir biçimde ele alarak KOSGEB’e sunulabilecek nitelikte spesifik bir proje haline getirir. Proje hazırlanırken bu esnada KOBİ, proje kapsamında satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı firma tarafından KOBİ adına düzenlenmiş proforma faturaları temin ederek başvuru sırasında KOSGEB’e göndermek üzere saklar.
Proje dosyası tamamlandıktan sonra KOBİ, internet üzerinden KOSGEB’e başvuruda bulunur; bu esnada başvurusuna istenen belgeleri, proforma faturaları ve proje dosyasını elektronik ortamda ekler. İlgili KOSGEB Müdürlüğü değerlendirme kurulu, başvuruyu sıraya alarak ortalama 4-6 hafta arasında projeyi değerlendirmeye alır. Projenin, başvuruda bulunan şirkete ve bölgesel ya da ulusal sektöre kayda değer ölçüde bir katkı sağlayacağına kanaat getirdiği taktirde projeyi onaylar.
Projesi onaylanan KOBİ, başvurudan önce proforma faturalarını temin ettiği ürün ve hizmetleri kendi sermayesiyle fillen satın alır. Gerçekleştirdiği satınalımlara istinaden ürün ve hizmetlerin fatura asıllarını, satıcı firmaya ödeme yaptıklarına dair banka dekontlarının asıllarıyla birlikte, prosedüre uygun bir dilekçeyle bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğü’ne ibraz ederler. Mümkün olan en kısa sürede KOSGEB tarafından KOBİ’nin resmi işyeri adresine gelen bir denetleme görevlisi, KOBİ tarafından satın alındığı bildirilen ürün ve hizmetlerin faturada belirtilen marka, cins, nitelik ve adet bilgileriyle örtüşme durumunu kontrol ederek bir tutanak hazırlar. Görevlinin, tutanağı ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirmesini takiben en geç 1 ay içerisinde KOBİ’nin banka hesabına şirket tarafından harcanan tutarın (destek programı dahilindeki oranlar üzerinden) ödemesi gerçekleştirilir.

Ayrıntılı bilgi için: normativedanismanlik.comBaşlıca KOSGEB Destekleri

Girişimci Destek Programı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak sertifika almaya hak kazanan girişimcilier, Girişimci Destek Programı dahilinde 1 yıl süreyle 30.000 TL’ye kadar hibe (geri ödemesiz), 70.000 TL’ye kadar ise kredi (geri ödemeli) desteklerinden faydalanabilirler.

KOBİ Destek Programı
Yıllık cirosu en az 250.000 TL olan, 2 veya daha fazla sigortalı çalışanı bulunan, işletme bünyesinde kapsamlı bir işgeliştirme çalışması yapmak isteyen KOBİ’ler, 150.000 TL’ye varan hibe desteğinden faydalanabilirler.

Genel Destek Programı
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin bu program sayesinde KOSGEB desteklerinden faydalanabilirler.

Ar-Ge & İnovasyon & Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOBİ’ler işletmeleri bünyesinde gerçekleştireceği patent / faydalı model / telif hakkı alınabilecek nitelikteki her türlü Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama çalışmaları için farklı kalemlerde toplam 332.000 TL’ye kadar hibe desteğinden faydalanabilirler.

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
KOBİ’ler, en az 5 işletmeyle bir araya gelerek kuracakları yeni bir şirket bünyesinde toplam 250.000 TL’ye kadar hibe desteğinden faydalanabilirler.

Kredi Faiz Destek Programı
Şirket ihtiyaçları için banka kredisi kullanan KOBİ’ler, Kredi Faiz Destek Programı koşulları dahilinde ödeyecekleri banka faizlerini düşürebilirler.

Ayrıntılı bilgi için: normativedanismanlik.com

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2950 Görüntülenme9 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları