Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kuantum kriptografisi nedir?

Kuantum kriptografisi, kuantum mekaniğinin ilke tespitlerine dayanan bir şifreleme şeklidir.

Kuantum

Kuantum teknolojisine oldukça iyi bir örnektir. 1977 yılında bir deney yapıldı ve Dolaşık bir kuantum durumunda bir foton çifti hazırlandı. Bu dolaşık çift aralarındaki mesafe uzun olacak şekilde uzayda özel optik lifler üzerinde birbirinden ayrıldı ve kalan fotonun kutuplanma yönü ölçülerek belirlendi ve bu sayede eş zamalı olarak uzakta olanın da yönü belirlenebildi. Bu deney sayesinde bugün birkaç yüz km. uzaklıkta bile kuantum kriptografisi yapılabilmektedir.

Kuantum

Tek fotonlar kullanılarak kurulacak olan bir haberleşme hattında da bilgi alışverişi gerçekleştirilebilir. Eğer böyle yapılırsa dinleme yapan bir tarafın kaydedeceği bilgiler gönderenden alana iletilemez. Yani bu bilginin alan için hiç bir önemi olmaz. Diğer bir bakışla, bu bilginin bir casus tarafından dinlenemeyeceği de kesinlik kazanır. Bu özellik kullanılarak ideal güvenlik sağlanır.

Yaşadığımız bu bilgi çağında, tüm veriler bilgisayarlarda depolanmaktadır ve hatta artık cloud ile yeni bir çığır açılmıştır. Bu bilgilerin gizliliğini sağlamak, değiştirilmesini engellemek ve hangi kaynaktan ulaştığına emin olmak için kuantum kriptolojisinin matematiksel çözümleri kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda 5-6 bitlik kuantum bilgisayarlarının yapılabilmiş olması, bu algoritmalar kırılabilir hale getirecektir.
  • Paylaş
Herhangi bir gizli bilginin gönderilmesinde alıcı ile verici arasındaki anahtar değişimini aes ve des'e göre daha güvenilir kılan bir şifreleme yöntemidir.
  • Paylaş