Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevleri tam olarak ne olmalıdır?

Her türlü kültürel faaliyeti oluşturma ve yönlendirme... Teşvik etme...
 • Paylaş
 • MillîKültür Ve Turizm Bakanlığı manevîKültür Ve Turizm Bakanlığı tarihîKültür Ve Turizm Bakanlığı kültürel ve turistik değerleri araştırmakKültür Ve Turizm Bakanlığı geliştirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı korumakKültür Ve Turizm Bakanlığı yaşatmakKültür Ve Turizm Bakanlığı değerlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı yaymakKültür Ve Turizm Bakanlığı tanıtmakKültür Ve Turizm Bakanlığı benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmakKültür Ve Turizm Bakanlığı yerel yönetimlerKültür Ve Turizm Bakanlığı sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Tarihî ve kültürel varlıkları korumakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • TurizmiKültür Ve Turizm Bakanlığı millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı geliştirmek ve pazarlamakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırımKültür Ve Turizm Bakanlığı iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmekKültür Ve Turizm Bakanlığı gerektiğinde kamulaştırmakKültür Ve Turizm Bakanlığı bunların etütKültür Ve Turizm Bakanlığı proje ve inşaatını yapmakKültür Ve Turizm Bakanlığı yaptırmakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Türkiye'nin
  turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her
  türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili
  tanıtma hizmetlerini yürütmekKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapma

Kültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Paylaş