Bilmek istediğin her şeye ulaş

'Kültürsüz insan' diye bir kavram var mıdır? Belli bir kültüre ait olmayan veya hiçbir kültürü olmayan bir insan var mıdır?

Toplum içinde yaşayan her insanın kültürü vardır, ama "kültürsüz"ün tanımı "bir kültüre ait olmayan" değildir.
  • Paylaş
4

Remzi, Nedir peki kültürsüzün tanımı?Benim burda dikkat çekmek istediğim konu yanlış Türkçe kullanımı.Kültürle -bilgi kavramı karışıtırılıyor..Az bilen insan daha az kültürlü gibi ifade ediliyor.Bana göre 'kültürsüz insan'diye bir kavram yok.

Selim Şumlu, "Kültür" ve "bilgi" kavramları karıştırılmıyor, "kültür"ün Türkçe Sözlük'teki anlamlarından biri de "bireyin kazandığı bilgi"dir. Dolayısıyla "bilgisiz" yerine "kültürsüz" denmesi doğrudur.

Remzi, Kültür denince benim aklıma;Bir topluma veya halka özgü düşünce ve eserler bütünü tanımı geliyor.kültürün bilgi anlamına geldiği doğru olabilir.Ama bana göre cümle içinde kullandığımız kelimeleri seçerken dördüncü ,beşinci anlamlarıyla değil ilk anlamlarıyla kullanmak gerek.

Burhan Teoman, "Ama bana göre cümle içinde kullandığımız kelimeleri seçerken dördüncü ,beşinci anlamlarıyla değil ilk anlamlarıyla kullanmak gerek." demişiniz ama "kültürsüz insan" ifadesindeki "kültürsüz" kelimesinin ifade ettiği anlam bu kelimenin herhangi bir sözlükteki anlamları içinde -eğer varsa- kesinlikle ilk sırada değildir.

Kesinlikle yanlış bir kavramdır. Kültürsüz insan diye bir şey yoktur. Açıklayalım;

Kültür: Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Bu kültürü yaşayan ve yaşatan insanlardır. Toplumlar arasındaki farklılıklar kültürün değerini ve seviyesini göstermez. Kültürü inançlar, geleneksel düşünceler ve giysiler de dahil olmak üzere oluşturan unsurlardır.

Kültürsüz ya da kültürlü gibi bir ayrım yapamayız. Genel olarak bir toplumda geçerli olan kültürü üstlenenler, daha geleneksel yaşayan insanları kültürsüz olarak nitelendirmektedir. Bu tanımın yerine kültürün alt basamağını oluşturduklarını bilmek daha sağlıklıdır.

Şimdi çeşitli kültürlere örnekler verecek olursak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız;
  • Dünyanın pekçok yöresinde kişinin yüzüne yada üzerine tükürülmesi küçümseyici ve aşağılayıcı bir davranıştır; fakat Afrika'da Masai'ler arasında bir sevgi ve kutsama anlatımıdır
  • Eskimolar arasındaki konukseverlik o kadar büyük boyutlardadır ki evlerine gelen misafirlerine karılarını bile sunarlar. Bu kültürü kendi ülkemize uyarlarsanız sonucunu siz düşünün artık...
  • Paylaş
Nasıl ki kültürel aktivite dendiğinde tarhana çorbası yapmaktan değil de sinema, tiyatro, konser, sergi gibi genel kültürü arttırıcı eylemlerden bahsediliyorsa kültürsüz insan denilirken de genel kültürden bahsedilir. Bu bağlamda kültürel aktivitelere katılmayan, okumayan, sanattan haz almayan, onu tüketmeyen insanlara genel kültür kısaltılarak kültürsüz insan denir.
  • Paylaş
Soruyu kültürsüz biri sormuş belli ki. Kültürsüz insan olur; insanın kültüründen bahsederken genel kültüründen bahsederiz. Okumamış, gezmemiş, görmemiş, öğrenmemiş insanla tam tersini yapmış insanı aynı kefeye koyamayız, ilki maymun atasını kabul etmese de atasından da geri evrimleşmiş bir yaratıkken ikincisi evrimleşerek atasını kat be kat aşmış bir yaratıktır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1977 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt