Bilmek istediğin her şeye ulaş
Önemli kişiler için yapılmış anıt mezarlardır. Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılırlardı. Genellikle kubbelidirler. Türklerin ortaasyaya yayılmalarından çok önceleri İranlıların ve Ermenilerin kümbet biçiminde mezarları vardı. Anadolu’da Ermenilerden, Selçuklulardan ve beyliklerden kalma pek çok kümbet bulunmaktadır.'Künbet" olarak adlandırılan yapıların hemen hemen hepsinde mumyalık adı verilen toprak altı katının olması önemli özelliklerinden biridir ve toprak düzeyinin altında mezar odası vardır.Ençok ;Kayseri,Erzurum,Konya,Bitlis ,Ahlatta bulunur.
  • Paylaş
Selçuklularda saygın kişiler adına yapılan mezarlara verilen isimdir. Mimari yapısı; silindirik tabanlı, üst kısmı konik biçimindedir.

Erzurumda ki 3 kümbetler..
Tarih
  • Paylaş