Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kuranı Kerim günümüzde neden nüzul sırasına göre sıralanmamıştır. Günümüzde sıralama neye göre yapılmıştır?

İslam'ın en problemli konusudur bu. Tatmin edici cevabı bulmak imkansızdır çünkü 1400 yıldır bu soruya cevap sadedinde söylenenlerin hiç biri -en azından beni- tatmin etmemiştir. Söylenir ki: "Kur'an 23 yılda olayların akışına göre indirildi. Böylece muhataplarını yavaş yavaş terbiye etti. Kur'an'ı Kerim'in inişi tamamlandıktan sonra Müslüman olanlar için nuzul sırası ihtiyaç görmeyeceği için Cebrail ile Peygamberimiz yeni Müslüman olacakların ihtiyacını görecek şekilde günümüzde kullandığımız sıralamayı yaptılar." Bu ve benzer anlatımların en büyük problemi hal-i hazırdaki Kur'an sıralamasının söylenildiği şekilde "ihtiyaç görme" vazifesini yerine getirmemesidir. Zira mevcut - kullandığımız- sıralamada alimlerin bile açıklamakta zorlandıkları -bir konunun içinde çok farklı konuya atlanılması gibi, uzun uzun ve sık tekrarlarla Yahudilerden bahsedilmesi gibi- garip durumlar mevcuttur.

  • Paylaş
Öncelikle bu konunun söylendiği gibi dinimizde problemli bir konu olmadığını ifade etmek isterim.

Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre ister ilk inen ayetten son inen ayete isterseniz sondan başa isterseniz sure sıralarını bugün günümüzde bilinen sıradan farklı farklı şekilde okuyun Kur'an-ı Kerim'in ne bir harfinden eksilmiş olur ne de ona ait olmayan bir harf katılmış olur ne de anlam bütünlüğü kaybolmuş olur. Bu da onun ne kadar özel ve benzersiz bir kitap olduğunu gösteren özelliklerinden biridir.

Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre okumamanız için bir engel yoktur. Bunu daha çok digital ortamlarda gerçekleştirebilirsiniz. Basılı olarak piyasada temin edileblir mi karşılamadım henüz. Dilerseniz nüzul sırasına göre dilerseniz mushaflardaki sure sırasına göre veya karışık bir şekilde okuyabilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz ve Cebrail a. S arasında bugün mukabele olarak ifade ettiğimiz ve ramazan aylarında bir gelenek olarak uyguladığımız karşılıklı olarak birbirlerine okumaları şeklinde ayet ve surelerin sırası yerinin belirlendiğini ve vahiy katiplerince bunların yazıldığını ve eksiksiz olarak dört halife döneminde mushaf haline getirilip diğer beldelere yayılmaya başladığını özetle bilmekteyiz.

Bu konuda İslam dünyasında bir endişe, kaygı, kafa karışıklığı yoktur. Binlerce sahabe tarafından hıfz edilen Kur'an bugün de 14 asır evvelki gibi durumu ile aynı olarak korunmuş ve bugüne gelmiştir.
  • Paylaş