Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kuran-ı Kerim'in birçok meali var. Hangisi daha doğrudur okumak için?

Tek bir meal takip etmek tehlikelidir. Bu yüzden "şu meal" diyerek tek bir meale yönlendirmek yanlış.

En az üç tane meal takip etmek gerekli. Bir tanesi ana meal. Ondan takip yapacağız ve sıkıntılı bir ayete rastladığımızda diğer meallerden yardım alacağız.

Bu yönüyle:

1. Mustafa İslamoğlu / Hayat Kitabı Kur'an / Gerekçeli Meal - Tefsir
2. Muhammed Esed / Kur'an Mesajı / Gerekçeli Meal - Tefsir
3. Edip Yüksel / Mesaj Kur'an Çevirisi / Dipnotlu Meal - Tefsir

Bu meallerin en önemli ortak özelliği hepsinin gerekçeli/dipnotlu olmasıdır. Maalesef Türkiye'de mevcut meallerin hemen hepsi dipnotsuz, gerekçesiz motamot çevirilerden ibarettir. Yaşar Nuri Öztürk tarzı çağdaş mealcilerde bile böyle! İşin daha kötüsü geleneksel meallerin bir çoğu birbirinin kopyasıdır. Hemen hepsi Elmalılı Hamdi Yazır'ın Osmanlıca mealinden kotarılmış meallerdir.

Yukarıda verdiğim mealler kendi alanlarında özel ve özerk tefsirli meallerdir. Dipnotlarında çeviri gerekçeleri yer alır. Mealci, yaptığı çeviride tercih ettiği anlamların sebeplerini de anlatır.

İyi okumalar dilerim.
  • Paylaş
Aslında bu soru, İslamcıların ve Müslümanların Kuran hakkında dile getirdikleri "evrensellik" iddiasını çürüten bir durumu deşifre etmektedir. Şöyle ki:

Dünya da hüküm süren İslamî mezhep, tarikat ve cemaatlerin her birinin kendisine ait mealleri mevcut. Bir İslami grup diğer İslami grubun mealini muteber kabul etmiyor! Bu bilinen bir gerçek. Bunun nedenini kendilerine sorduğunda aldığın cevap şu:

_ Kuran hiç bir dile tam olarak çevrilemez!

Müslümanların neredeyse tamamı bu fikri savunur! İyi de hani Kuran evrenseldi!

Bir başka dile tam olarak çevrilemeyen bir kitap nasıl tüm insanlığa hitap edebilir?

Eğer "Arap hocalar anlatır, insanlar da buna uygun yaşar" diyorsanız çok yanılıyorsunuz! Neden mi? Çünkü Araplar da Kuran konusunda kendi aralarında ittifak halinde değiller ki!

Hz. Muhammed'in ölümünden itibaren Kuran'da ki belli kavramların nasıl anlaşılacağı konusunda, cümle yapılarının nasıl olacağı konusunda çok ciddi tartışmalar çıkmış. Hepiniz "Yedi Kıraat" meselesini duymuşsunuzdur. Bu mesele, Kuran'ın Arap lehçelerinden ve okuyuş tarzlarından kaynaklanan farklı anlamlandırılması sorunu! Sahabe döneminde toplanan istişare heyeti "Yedi Kıraat" üzerinde anlaşmış ve bu kıraatlar dışındaki kıraatları "muteber" kabul etmemiştir!

Şimdi düşünün. 1400 yıldır bitmeyen kıraat tartışması. Harekelendirme işleminden kaynaklanan anlam kaymaları. Farklı yorumlamalar sebebiyle ortaya çıkan mezhepler! Lütfen, hangi evrensellikten bahsediyoruz?

Sorunuzun cevabına gelince:

Bütün mealler doğrudur. Sonuçta Arapça konusunda ihtisas sahibi insanlar oturup meal çalışması yapıyor. Problem mealcilerde değil! Farklı meallendirilmeye fazlasıyla müsait Kuran'da!

Kuran'ı mutlaka okuyun. Okudukça ne kadar yetersiz bir kitap olduğuna şahit olacaksınız.
  • Paylaş
1

Şaman, Sonunda sefil duruma açıklık getiren bir yazı, tebrikler. Sürekli tartışılıyor. Hangi Müslüman topluluk insanlık dışı bir şeyler yapsa bizim tefsir Müslümanları hemen "onlar Müslüman değil" der. "ışid Arapça orijinalini okuyor ve kelle kesiyor" diyorsunuz, savunma hemen "onlar Müslüman değil". "Nisa suresi karınızı dövün buyuruyor" diyorsunuz, hemen savunma "yok o tefsir hatası". "Kadınları recmediyorlar diyorsunuz", direkt "onlar da Müslüman değil". "Kuran'da türban için ziynetler örtülecek" yazıyor derseniz memeler de ziynet oluyor. Diyanet ziyenetler örtülmeli gerekçesiyle piercingi na caiz ilan ediyor. O değil, bu değil, şu değil... Ulan bi siz tefsir okuyanlar mı Müslüman oluyorsunuz?.. ışid gelince tefsir Müslümanlarının da kelleleri uçacak haberleri de yok... Bence Kuran'ı Tevrat'dan çeviren ve kendi nefsi ögeleriyle güncelleyen akıl yüksek bir akıl olduğundan anlam karmaşası dolu bir bulmaca yazmamış, bilakis kendi uydurduğu ilimden öte bilim bilmediği için güncellemeyi toparlayamamış...

Neyse, en tepeye çıkması gereken bu yanıtı en tepeye alıyoruz...

HAYAT KİTABI KURANMEALİ
  • Paylaş
Edip Yüksel, günümüz türkçesiyle ve katıksız olarak en net çeviriyi yapmıştır.

Kim olursa olsun tek bir mealle kısıtlı kalmak yeterli olmayabiliyor. Edip Yüksel'inde böyle meal karşılaştırmalarıyla farkına vardım. Tabi onun da bazı kendi kafasına göre değerlendirdiği kısımlar var bundan dolayı bazen eskilere gidip Elmalılı Hamdi Yazır meallerine de bakıyorum ki iki farklı zaman dilliminde yaşamış insanlar , iki farklı tabiatta meal yazmışlar. Kuranı idrak edebilmek adına meallerdeki bu gibi hususlara da dikkat etmeni öneririm.
  • Paylaş
Kuran'ı en iyi anlama yolunun onu çeviren kişinin diliyle mantık bağınızın olması gerektiğini düşünüyorum.
Şahsen Mustafa İslamoğlu'nun Hayat Kitabı Kur'an Gerekçeli Meal Tefsir kitabını benimsemiştim ben.
Nedeni ise bir çok meale göre burada daha bir çok eş anlamlı kelimeler ve aralarındaki anlam farkları üzerine duruluyor olmuş olması.
Tavsiye ederim. İnternet üzerinden PDF olarak da indirmeniz mümkün.
  • Paylaş
1

Ayhan Şimşek, bre terbiyesizliktir bu katli vacibdir kaçak dövüşenin sonu, titre ve beni hatalı gördüğünün nedenini açıkla bana ki öyleyse köroğlu kör gibi dolaşmıyayım bu dünyada!..
hadi bakalım, bekliyorum seni cengaver :) neden beğenmedin beni ha :))

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4394 Görüntülenme7 Takipçi5 Yanıt