Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kurumsal mimari nedir?

Bir kurumun stratejileri, iş süreçleri, veri ve enformasyon gereksinmeleri, bilişim sistemleri ve teknoloji altyapısını belirli bir çerçeve içerisinde betimleyen, kapsamlı belgeye kurumsal mimari denir.

Kurumsal mimari, kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verir. İş hedefleriniz doğrultusunda uygun bir kurum mimarisi oluşturmayı amaçlar. 

Bunun yanında kurumsal Mimari,  iş mimarisi , bilgi mimarisi, uygulama mimarisi ve altyapı mimarisi gibi mimarileri de bünyesinde barındırır ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlar. 
  • Paylaş

“Kurumsal Mimari” kurumların stratejik hedeflerini yaşayan gerçekliklere dönüştürmelerini sağlayan etkili bir dönüşüm metodolojisidir.Tıpkı bir yapı mimarisi yada bir yazılım mimarisi gibi iş hedefleriniz doğrultusunda uygun bir kurum mimarisi oluşturmayı amaçlar.

“Kurumsal Mimari”, iş mimarisi , bilgi mimarisi, uygulama mimarisi ve altyapı mimarisi gibi mimarileri de bünyesinde barındırır ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlar.

  • Paylaş