Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kuvvet ve hareket nedir?

Kütleli bir cisme hareket kazandıran enerjiye kuvvet denir. Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir niceliktir. Newton'un ikinci yasasına göre, sabit kütleli bir cisim, üzerine uygulanan net kuvvetle doğru; cismin kütlesi ile ters orantılı bir şekilde hızlanır. Bir cisme uygulanan net kuvvet cismin kazandığı momentumun zamana bağlı değişimine eşittir.

Hareket ise, bir cismin, durağan bir noktaya göre durumunun ya da yerinin değişmesidir. Birinci hareket kanununa göre, dış bir kuvvet tesir etmedikçe veya tesir eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğu müddetçe, hareketsiz bir cismin hareketsizliği devam eder. Doğrusal harekette ise sabit bir hızla doğrusal hareketine, dairesel harekette ise sabit açısal hızla dairesel hareketine devam eder. Bu kanuna aynı zamanda Newton’un atalet (eylemsizlik) kanunu da denir.
  • Paylaş