Bilmek istediğin her şeye ulaş

LIFO / FIFO nedir?

Maliyet muhasebesi açısından üretime gönderilecek stokların ne şekilde çıkışının yapılacağını belirleyen metodlardandır. FİFO ilk giren ilk çıkar olduğu için stoklara daha önce (tarih sırası) girmiş olan malzemeler ilk çıkarılır. LİFO son giren ilk çıkar olduğundan en son tarihte ambara girmiş olan stoklar ilk üretime gönderilir bu sefer böyle bir mantığı var.
  • Paylaş
First İn First Out (İlk Giren İlk Çıkar) .

Fifo değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara ilk önce giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır.

Stoktaki malların kullanılma sırası ilk alınan mallardan başlanarak sırasyla devam eder. Yani stoklara giren malların yine giriş sırasıyla stoktan çıkarlar.
  • Paylaş
Muhasebe alanından farklı olarak; teknolojide bilgisayar ve mikroişlemci/mikrodenetleyici yapılarında bit seviyesindeki haberleşmelerde byte verisini oluşturan bitlerin içerisindeki bit değerlerine erişim esnasında yapılan bit shift (bit kaydırma) aşamalarında sola ve sağa shift işlemlerinde de bu tanımlamalar kullanılır. Last In Last Out veya First In First Out olarak işlem tanımlamalarında işlemin ismi olarak geçer.
  • Paylaş
Last in First Out ve First in First Out kuyruk ve envanter yönetiminde geçer, kuyruğa son giren (veya envantere) ilk çıkar -LIFO ve ilk giren ilk çıkar - fifo şeklinde uygulamayı ifade eder.
  • Paylaş
Stok değerleme yöntemlerinden en çok bilinen iki tanesidir. Stok değerleme işlemi daha çok üretim işletmelerinin maliyet ve kar oranlarında etkisini gösterir. Perakende sektöründe de uygulama alanı vardır ancak perakende sektöründe amaç stokları biran evvel satmak ve paraya çevirmek olduğu için üretim tesislerinde ki kadar finansal etkileri yoktur. Kaldı ki perakende sektörü bu nedenlerle FIFO (ilk giren, ilk çıkar) yöntemini otomatik olarak tercih etmiş varsayılır.

FIFO yöntemi ile stok değerlemesi yapıyorsanız depodaki hammaddeyi üretim yerine sevk ederken hammaddenin satınalma tarihine bakarak sevk miktarı ile birim maliyet tutarını çarparak üretime sevk edilen hammaddenin maliyetini tespit edersiniz. Eğer üretime sevk edilen hammade miktarı iki yada fazla tarihte satın alınan mallardan oluşuyorsa ilk tarihten itibaren stok kayıtlarındaki miktar ve birim fiyat üzerinden ayrı ayrı sevk edersiniz. LIFO(son giren, ilk çıkar) da ise sevk tarihine en yakın alıştan diğer bir deyişle son olarak depoya giren maldan birim fiyat ve miktar üzerinden sevk yaparsınız. En çok kullanılan yöntem FIFO olmasına rağmen literatürde 10 dan fazla stok değerleme yöntemi vardır. Encok bilinenleri ise lifo, ağırlıklı ortalama, tartılı ve hareketli ortalama dır. İşletmelerin dönem sonu karlılık oranlarına ciddi oranlarda etkilediği için işletmelerin sık sık stok değerleme yöntemi değiştirmesi devlet ve bağımsız denetçiler tarafından olumsuz olarak görülür.
  • Paylaş