Bilmek istediğin her şeye ulaş

Lokman Hekim kimdir?

Lokman Hekim, Kuran'da adı geçen veli biridir. Hz. Davut döneminde yaşamış olup, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflar vardır. Çoğu İslam alımı peygamber olduğunu kabul etmez. Kuran'da Lokman Suresi'nde kendisine Allah tarafından hikmet verildiği ve çocuğuna yaptığı öğütlerden bahsedilir:

"And olsun, biz Lokman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır." (Lokman Suresi, 12)

"Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür."" (Lokman Suresi, 13)


"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez." (Lokman Suresi, 18)

"Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!" (Lokman Suresi, 19)


Lokman Hekim Anadolu'da da sıkça adı geçen velilerden birisidir. Çeşitli hastalıkları iyileştiren, hatta ölümsüzlüğü bile bulduğu söylenen bir hekimdir. Türkülere, manilere konu olmuştur.
  • Paylaş