Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ludwig Wittgenstein kimdir? Temel eserleri nelerdir?

Felsefe

Felsefesinin temeli:Dildir.Dilin temel problemlerini,dünyayla ve düşünceyle ilişkisini,kapsamını ve sınırlarını belirlemeyi inceler.

Ludwig Wittgenstein'ın Temel eserleri:

Tractatus Logico – Philosophicus (Mantıksal- Felsefi Deneme)
Philosophical İnvestigations          (Felsefi Soruşturmalar)  • Paylaş
Ludwig Wittgenstein 26 Nisan 1889 yılında doğmuş Avusturyalı filozof ve felsefecidir.Ünü önce yaşadığı coğrafyaya sonra bütün dünyaya yayılmıştır.Temel eserleri birbirleriyle çağrışım yapmayan Tractatus Logico Philosophicus(Mantıksal Felsefi Deneme) ve Logical Investigations(Felsefi Soruşturmalar) dır
  • Paylaş