Bilmek istediğin her şeye ulaş

Maddenin en küçük yapı taşı atom mudur? Atomu sürekli ikiye böldüğümüzü düşünürsek sonunda neye ulaşırız?

Atomdan başlayıp daha küçüğe gittiğinizi düşünün. Önce çekirdeği ve etrafında dolanan elektronları bir bulut halinde göreceksiniz. Elektron bir temel parçacık, daha küçük bir yapıtaşı yok. Çekirdeğe yaklaşırsanız proton ve nötronları göreceksiniz. Bunların yapıtaşları kuarklar. Deneysel olarak da birçok kez kanıtlanmış olan standart modele göre kuarkların daha küçük yapıtaşı yok. Deneysel olarak bir kanıtı olmayan sicim kuramları, maddenin en küçük yapıtaşının çeşitli modlarda salınan sicime benzeyen yapılar olduğunu öngörüyor.
  • Paylaş
Okulda yanlış öğretildiği için yanlış bilinen bir cümle. Bir elementin kendi özelliğini gösteren en küçük parçası atomdur. Atomu çok yüksek bir enerjiyle parçalayabilir ama daha az protonlu elementler oluşur. Yukarıdaki tanım hidrojen için doğru kabul edilebilir. Bir protondan oluşur. Proton teorik olarak kuarklardan oluşmasına rağmen protonu kuarklarına ayırmanın pratik hiçbir yolu yok.
  • Paylaş
Atomu ikiye bölmek diye bir şey olmaz, atom ancak elektron, nötron ve proton alt parçacıklarına dönüşebilir
  • Paylaş
Sanırım şu şekilde düşünmek konuyu anlamamız için daha basit olacaktır. Nasıl ki, bir bitki veya hayvanın, eksik bir organ veya dolaşım sistemi olursa ya yaşayamaz, ya da sisteme ayak uyduramadığı için, nesnel özelliklerini yansıtamaz. İşte buna kıyasen, atom bölünürse, bizlerin aslında sadece algıladığımız bu enerji şeridinin temeli de bozulur, insana bakalım hayati organlardan kalp, akciğer ve beyin birini ayırsak ne olur, beyin gitse bitkisel hayat, kalp gitse ölüm akciğer keza aynı, işte atom da temel 3 enerjinin hassas birleşme ve dengeleme sistemi üzerine kurulup takdir edilmiştir. Ve bu da bir türlü çözülememiş, Ortak Enerji Kanunu ile devam ettirilir. Nasıl ki her bir canlının İdeal Kütle Oranı olmalı ve gerekli dönüştürücülere (konverter) ihtiyaçları olmalı, bunlarla enerjiyi kendi nesnelliğine göre çevirir ve kullanır, işte atom olarak bilinen temel parça da 1 nötron, 1 elektron ve 1 proton dan oluşur ve bilinen kalıplardan uzaktır. Çünkü temelinde bir kalıbı yoktur, madde ile direkt bağı da yoktur. Aslında bölünemez de, çünkü her bir temel atom bir bütünlüğün temel ve çok hassas parçalarıdır. Bir de böleceğiniz şey hakkın da enerjisel bilginiz hiç yoksa en fazla dönüşmüş bazı enerji fazlarını temel parçacık ya da tanrı parçacığı zannederiz, CERN de olduğu gibi, Bu kadar üstün yatırımlarla atomu neden bölemiyorlar sizce?
  • Paylaş
1

Adem Şahin, teşekürler