Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mantıksal düşünme kusurları nelerdir?

Felsefe
Mantıksal düşünce; bireyin etrafında olan olayları, kişiliğiyle bütünleştirerek yorum gücüyle sonuçlar çıkararak bunu davranışa dökebilecek boyuta getirebilmesidir.

Mantıksal düşüncenin,bilimsel olması ya da doğayla uyumlu olması gerekmez. Çünkü bu bireyin tamamen duruma özgü çıkarımlarından oluşur. Bu yüzden de mantıksal düşünme kusurlarının ortaya çıkması gayet normaldir.Yaratıcı düşünme ile mantıksal düşünme yakından ilişkilidir. Çünkü bir fikrin ya da davranışın ortaya çıkmasında yaratıcı düşünme yer alırken; bu fikrin uygulanması aşamasında mantıksal düşünmenin test ettiğini görürüz. Dolayısı ile bir davranış bozukluğu gibi bir olayla karşılaşıldığında bu mantıksal düşünmenin bir kusuru olarak tanımlanır.

Mantıksal düşünmenin zihin ile de yakından bağlantısı vardır çünkü zihin bütün kararların verildiği önemli bir merkezdir. Herhangi bir mantıksal düşüme kusurunda zihinde bir problem olabileceği riski her zaman mevcuttur. Bunun içindir ki şizofreni hastalarında mantıksal düşünme kaybı teşhisi konulur. Bu hastalık döneminde; birey mantıklı düşünemez, hayal dünyasında var olmayan nesnelerle yaşamaya başlar.
  • Paylaş