Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mapinfo'da SQL sorgulaması nasıl yapılır?

Query menüsünden SQL Select alt menüsü seçildiğinde alttaki pencere ekrana gelecektir.
Bilgisayar Programları

SQL (Structured Query Language) sorgulama bütün veritabanı programlarında dünya standardı haline gelen bir sorgulama çeşididir.
Aşağıdaki aşamalar izlenerek sorgulamalar yapılabilir :
 1. From Tables Menüsüne sorgulama yapılacak tablonun veya tabloların isimleri seçilir.
 2. Select Columns bölümüne hangi kolonların üzerinde çalışılacak ise onların isimleri girilir Eğer tüm kolonların seçilmesi ve görüntülenmesi isteniyorsa * işaretini konulur. Eğer birden fazla tablo üzerinde çalışılacaksa kolon isimleri şu şekilde girilir: < tablo adı>.< kolon adı>. (Columns bölümünden seçilir)
 3. Where Condition: Yapılacak sorgulama kriterini girilir.
 4. Order By Column: Sorgulama sonuçlarının herhangi bir kolona göre sıralamasını sağlar. İsteğe bağlı olduğu için boş bırakılabilir.
 5. Group By Column : Üzerinde sorgulama yapılmış tabloların gruplandırılma sı için kullanılır. Gruplandırma yapılması istenilen kolon isıııi Columnsbölümünden seçilebilir. İsteğe bağlı olduğu için boş bırakılabilinir.
OPERATORS:
 • Bilgisayar Programları gibi matematiksel operatörler,
 • "And, Or, Not, Like “ gibi mantıksal operatörler ve
 • C’outaius ( Çoğunluğunu Kapsar). Contains Entire (Tamamen Kapsar). Witliiu Çoğunluğu İçindedir).
 • Entirely Within (Tamamen İçindedir) ve Intersects (Kesişir) gibi obje bazlı operatörleri içerir.

AGGREGATES:
Mapinfo'nun kütüphanesinde bulunan SQL fonksiyonlarıdır. Bunlar:
 • Count(*): Verilen kritere göre seçilen kolon sayısını verir.
 • Sum(<Kolon_ismi>): Sorgulama sonucunda Kolon_ismi olarak verilen kolonun matematiksel toplamım getirir.
 • Avg(<Kolon_ismi>): Sorgulama sonucunda Kolon_ismi olarak verilen kolonun matematiksel averajını getirir.
 • Max(<Kolon_ismi>): Sorgulama sonucunda Kolon_ismi olarak verilen kolonun maksimumunu bulur.
 • Min (<Kolon_ismi>): Sorgulama sonucunda Kolon_ismi olarak verilen kolonun minimumunu bulur.

FUNCTIONS:
Matematiksel fonksiyonlar ve obje bazlı fonksiyonları içerir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
Bilgisayar Programları
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

671 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları