Bilmek istediğin her şeye ulaş

Marjinal fayda nedir?

Mal ve hizmetlerin tüketim değerlerini ilgilendiren tüm değişkenlerin sabit kalması halinde küçük bir tüketim artışının toplam fayda yani kazanç değerine yaptığı etkidir. Belirtilmesinde yarar var ki yaptığımız tanımlama son derece basit olmakla birlikte ekonomi bilimini ilgilendiren marjinal fayda kavramına tam manası ile açıklık getirmemektedir. Matematiksel açıklamalarda sağlanan faydanın fonksiyonel bir şekilde ifade edilmesiyle ortaya çıkan bir kavram olan marjinal fayda, tüketimde meydana gelen birim artış ya da azalmanın sağladığı pozitif yönlü fayda ya da kazanç olarak da açıklanabilir.
Formal anlatımları bir kenara bırakarak daha nesnel bir şekilde marjinal fayda kavramını açıklamak gerekirse piyasadaki diğer tüm malların tüketiminin sabit kalması halinde bir mal ya da hizmetin tüketimindeki bir birimlik artışın, tüketicinin sağladığı toplam faydada yarattığı değişim oranına marjinal fayda denmektedir.
  • Paylaş