Bilmek istediğin her şeye ulaş

Maslow teorisi nedir? Maslow'un üçgeni neyi ifade eder?

İnsanın bireysel gelişimiyle ihtiyaçları arasındaki paralel ilişkiyi anlatır. Örneğin en temel ihtiyacı olan beslenme konusunu halletmişse, sırada kendini güvende hissetme ihtiyacı vardır. Karnı tok ve güvenliği tamsa bu kez, sevgi, bağlılık, dostluk veya bir gruba ait olmak gibi ihtiyaçlar hisseder. Herşey yolundaysa piramidin en üst noktası, bilim, erdem, üreticilik gibi daha üst bir düzeydir. Maslow bu teorisiyle, insan gelişimini , insanın bireysel gelişmişliğini, elde etmeye çalıştığı ihtiyaçlarına göre kategorize etmiştir.
  • Paylaş
   
                 Maslow Teorisi

  • Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında ortaya atılmış ve sonradan geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.
  • İhtiyaç-kişisel gelişim arasındaki bağlantılardan söz edilir.
  • Piramidin en alt(geniş) basamağı birinci basamaktır.
  • Pramidin üst basamaklarına çıktıkça ihtiyaç önceliği de azalmaktadır.
  • Mesela birinci basamaktaki ihtiyaçlar karşılanmadan ikinci basamağa çıkamıyorsunuz.
  • Bir alt basamaktaki ihtiyaca tekrar gereksinim duyulursa,üst basamaktaki ihtiyaç önemini kaybediyor.
  • Paylaş
Son zamanlarda yapılan bir grup araştırma aslında bağlanma ve bir arada olma ihtiyacının piramidin en altında durduğunu yani diğer bütün ihtiyaçlardan daha temel olduğunu gösteriyor. Bu da teknoloji bizi ayırdıkça bireselleştirdikçe sosyal medyada gösterdiğimiz sanal olarak bağlanma ve bir arada olma çabamızı açıklamak için kullanılıyor...
  • Paylaş
1

Özge Tığlı Kılıç, Adı üstünde sadece bir teori. Araştırmalar devam ettikçe bu teorinin ne kadar gerçeği yansıttığı da daha iyi ortaya çıkacak..

Örnek vermek gerekirse karnı aç bir kişi oy verirken karnın doymasını düşünür. Politik ideoloji gibi şeylere önem vermesi beklenemez çünkü henüz temel ihtiyaçları karşılanmamıştır. 
  • Paylaş