Bilmek istediğin her şeye ulaş

Meditasyon nasıl yapılır?

Meditasyon

Meditasyonun karşılığı derin düşünmedir. Kişinin iç huzuru, sükunet ve değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme tekniklerine ve deneyimlerine verilen addır. Başlıca 2 meditasyon yöntemi vardır;

1. Konsantrasyon yöntemi: Dikkatin tek bir noktada toplanmasına dayanır. Konsantre olunan şey hangi konuya ya da düşünceye aitse dış uyaranlardan etkilenmemelidir. Ayrıntılı ve zorlanmadan düşünmek gereklidir. Düşünce kendi konusunun dışına çıkmaya çalışırsa müdahale edilerek, sükunetle ilk düşünceye yeniden dönülür. Meditasyon sırasında gözlerin kapalı olması daha iyi sonuç verir. Bir sözcük, cümle ya da şarkı biçimindeki "mantra" ların tekrarlanması meditasyonun sürekliliğini sağlar. Meditasyonu yaparken zihindeki konunun değişmesi ile mantralar tekrarlandığında konuya geri dönülmesini sağlar.

2. Bilinç ayrışması yöntemi: Ne olup bittiğini bilinçsiz bir şekilde gözlemle izleme yöntemidir. Önceden kararlaştırılmış belirli bir konu yoktur. Zihnin düşüncesiz ve boş kalması gereklidir. Meditasyon ilerledikçe zihnin boş olması artar.

Doğuda meditasyon çok yaygın olarak yapılır günde en az 1 ya da 2 defa yarımşar saat yapılmaktadır. Doğuda yapılan meditasyon, inzivaya çekilmenin, çileciliğin ve sert disiplin uygulamalarının sonucu yapılır. Batılı meditasyon ise şifa, streslerden kurtulma, rahatlama ve yaratıcılık için yapılır.
  • Paylaş