Bilmek istediğin her şeye ulaş

Meditasyon yapıyor musunuz? Meditasyon hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Meditasyon genellikle asyal ı insanlar ı n ruhlar ı nda huzur bulmak için yapt ığı bir tür geleneksel spordur. Derin nefes alarak hafif bir müzik e ş li ğ inde yap ı yorlar bu i ş i . Herkesin inanc ı kendinedir ama ben hiç de rahatlamak için böyle bir giri ş imde bulunmam .

  • Paylaş