Bilmek istediğin her şeye ulaş

Megalomanlık nedir? Kimlerde görülür?

Psikiyatri
Kısaca büyüklük kuruntusudur. Megaloman kişi kendisine gerçekle örtüşmeyen üstün özellikler yükler. Aslında derin bir ruhsal problem belirtisidir. Tek başına bir hastalık sayılmaz fakat ilginç bir psikolojik vakadır. Megalomanlık aşırı öz güvenle karıştırılmamalıdır.

Megalomani ekstrem bir büyüklük duygusudur. Hatta bu kişiler mehdi, evliya ya da peygamber olduğu biçimindeki sanrılara kapılırlar. Megalomani üç ayrı şekilde oraya çıkar:
  1. İlki huzursuzluk, gevezelik, sinirlilik belirtilerinin eşlik ettiği, büyüklük inancı ve davranışlarıyla bir mani olarak belirir.
  2. İkincisinde şizofreni belirtileri görülür. Kişi olağandışı niteliklere, güç ve zenginliğe sahip olması doğalmış gibi davranır. Bu tip megalomanide genellikle başkalarının kötülükleriyle karşı karşıya kalındığı konusunda hezeyanlar görülür.
  3. Üçüncü tip megalomani ilerlemiş frengi enfeksiyonu sonucu oluşan beyin hasarından ortaya çıkar. Beyne yayılan enfeksiyon yargılama ve dikkati yoğunlaştırma yeteneğini bozar, depresyona, megalomaniye ve başka türde hezeyanlara yol açar.
  • Paylaş