Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mektup tarzında yazılmış ne tür şiirler vardır?

Edebiyatımızda az da olsa bulunan manzum mektuplarda mektupların temel taşı olan tabilik içtenlik oldukça zorlanır: "Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirin'inde Hüsrev’in Şirin'e ve Fuzûli'nin Leylâ ile Mecnun’unda Mecnun’un Leylâ'ya yazdığı mektubu; Şehzade Beyazıd’ın Kanuni’ye Kanunînin Beyazıd'a yazdıkları mektuplar; Bağdatlı Ruhi’nin devrinin bütün şairleri ile dostluk münasebeti için yazdığı kırk bir beyitlik kasidesi; Bayburtlu Zihnî’nin sevgilisine yazdığı üçer dörtlükle iki ayrı mektubu; Ali Paşa'nın Mahmut Paşa'ya Hafız Ahmed Paşa'nın Bağdat kuşatması sırasında IV.Murad'a IV.Murad'ın Hafız Ahmed Paşa'ya verdiği cevabî mektupları; Edhem Pertev Paşa'nın Nefise Hanım'a annesi tarafından yazılan manzum mektubu (22 mısra); İsmail Safa'nın kardeşi Vefa'ya (üç) ve memleketi olan Trabzon'a yaptığı ziyaret dolayısıyla yazdığı mektupları (Mevlid-i Pederi Ziyaret 1894 yüz seksen dokuz beyit); Ziya Gökalp'in Atatürk'e hitap ettiği İstida (elli dört mısra) ve İkinci İstida (otuz iki mısra) başlıklı mektupları manzum mektuplara örnek gösterilebilir. Aka Gündüz'ün Balkan Savaşı sırasında İki Bayram'ı Ana Mektupları (Bozgun 1334) Halit Fahri'nin Bayram Mektubu(Cenk Duyguları 1933) Kemalettin Kamu'nun İzmir Yollarında Son Mektubu (N.R Evrimer Kemaleddin Kamu 1949) Orhan Seyfi'nin Sevgili ‘ye Mektubu (Gönülden Sesler 1928) Necip Fazıl Kısakürek'in Anneme Mektubu (Ben ve Ötesi 1932) Zindandan Ahmed'e Mektubu (Çile 1962) Bedri Rahmi'nin Birinci Mektup İkinci Mektup (ve diğerleri üçü birden 1953) Orhan Veli'nin Oktay'a Mektupları (Bütün Şiirleri 1960) edebiyatımızda belli başlı manzum mektuplardır."
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1411 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları