Bilmek istediğin her şeye ulaş

Menstruasyon fizyolojisi nedir?

Menstruasyon, halk arasında “adet görme” olarak bilinen olayın bilimsel adıdır ve ay döngüsü ile az çok eşgüdümlü olarak işlediği için de, Latince’de “ay” anlamına gelen “Menses” kelimesinden köken alır.
Embriyonik gelişim sürecinin son safhasında, bir kadının hayatı boyunca kullanacağı yumurta hücreleri oluşur (yaklaşık 750.000 kadar) ve mayoz bölünmenin metafaz-2 evresinde beklemeye geçer. Ergenlik dönemine girilmesiyle beraber bayanlarda estradiol, FSH (folikül uyarıcı hormon) ve LH (lüteinleştirici hormon) seviyelerinde artış ve bunlara bağlı olarak da göğüslerin büyümesi gibi ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkışı görülür. Ergenlik belirtilerinin ortaya çıkmasından yaklaşık 2 sene sonra da menstruasyon döngüsü başlar. İlk birkaç döngüde genellikle gerçek bir ovulasyon (yumurtlama) görülmez. Hipofizin ön lobundan FSH ve LH salgılanması, Hipotalamus'tan salgılanan GnRH (gonadotropin salgılatıcı hormon) etkisiyle gerçekleşir.

Kişiye göre değişmekle birlikte, her 28-35 günde bir, aynı hormonlarının etkisi ile menstruasyon görülür. Döngünün ilk evresine folikül evresi adı verilir ve bu evrede FSH etkisiyle, ovaryum içerisindeki foliküllerden birisi gelişir. “Graaf folikülü” adını alan olgunlaşmış folikül, östrojen salgısına neden olur ve bu salgı etkisiyle uyarılan hipotalamus tarafından LH hormonu salgılanır. LH etkisiyle, folikül hücresi içerisinde Korpus luteum (sarı cisimcik) adı verilen bir yapı oluşur ve bu yapıdan progesteron salgılanır. Progesteron salgısı, korpus luteumun devamından ve rahim duvarı içerisinde embriyonun tutunacağı esas yapı olan endometriyumun oluşturulmasından sorumludur. Gebelik gerçekleşmesi halinde, progesteron seviyesi yüksek kalır ve korpus luteum yapısı bozulmadan devam edebildiği sürece gebelik de devam eder.
Gebelik olmaması halinde ise korpus luteum bozulmaya başlar ve progesteron seviyesinde düşüş görülür. Bunun bir sonucu olarak endometriyum dokusunun kan dolaşımında aksaklıklar meydana gelir, beslenemeyen endometriyum bozularak rahim duvarından sökülür.
Menstrual akıntı içeriğinde kan, mükoz ve lökositler bulunur. Menstruasyon esnasında yaklaşık 6-60 ml kadar kan kaybedilir. Buna bağlı olarak da günlük demir ihtiyacı 2 katına çıkar (ortalama 2 mg).
  • Paylaş