Bilmek istediğin her şeye ulaş

Meşru müdafaa nedir? Şartları nelerdir?

Meşru müdafaa yani diğer adıyla Haklı savunma da denilebilir. Tanım olarak ise; kişinin kendisini veya bir başkasını bir tehlike anında korumasıdır.

Şartları:
  • Ortada hukukça korunan, haklara karşı zarar veya tehlike yaratacak biçimde ihmali bir saldırıda bulunmalıdır.
  • Saldırı haksız olmalı, bir hakkın kullanılması ya da bir görevin yerine getirilmesi amacıyla olmamalıdır.
  • Gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir saldırı bulunmalıdır.
  • Paylaş
Hukuk kuralları bildiğiniz gibi ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Birinin size taş atacağını düşünüyorsanız ve üstünüzde kask ve vücut zırhı varsa o, taş atacağını düşündüğünüz kişinin kafasına kurşun sıkıp onu öldürmek yurdumuz hukukunda meşru müdafaadır gerisi teoridir, teferruattır.
  • Paylaş
Meşru müdafaa hukuka uygunluk sebeplerinden bir tanesidir. Hukuka uygunluk sebepleriyle beraber, hukuka aykırı bir fiil hukuka uygun hale gelir.

TCK MADDE 25. - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez."

Yukarıdaki fıkra Meşru müdafaa ile ilgilidir. Bu madde TCK'nın 2. Kısmının, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler adlı 2. Bölümünde işlenmiştir. Maddenin lafzından Ceza Sorumluluğunu kaldıran bir sebep olarak, meşru müdafaanın işlendiği görülebilir.

Meşru Müdafa'nın şartları ise şunlardır.

1. Meşru müdafaada bulunan kişinin kendisinin veya üçüncü bir kişinin şahıs veya mal varlığına karşı yönelmiş bir saldırı yahut hemen başlamak üzere olan bir saldırı bulunmalıdır

2. Meşru müdafaa sırasında saldırı devam ediyor olmalıdır. Yahut tekrarı konusunda şüphe olmayacak şekilde bir beklenti olmalıdır bu durumda tekrarlar arası meşru müdafaa kabul edilecektir. Saldırının tekrarı muhakkak değil ise saldırı anından sonra meşru müdafaa kabul edilmeyecek şartları var ise Haksız tahrik hükümleri uygulanacaktır.
3. Saldırı hukuka aykırı olmalıdır.

4. Müdafaa, saldırıya karşı gerekli ölçüde olmalıdır (Orantılılık ilkesi).
Savunan, elindeki tercihlerden en az zararlı olanını kabul etmelidir. Bu ise TMK 2'deki dürüstlük kuralı ilkesi ile kanaat edilir. Her halükarda korku ve heyecan ile bu sınır aşılırsa TCK 27/2 uygulanacaktır: (2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez."
  • Paylaş
Meşru müdafaa zorunluluk haliyle birlikte hukuka uygunluk sebeplerinden birini oluşturur. Haksız bir saldırıdan korunmak için yapılan hareketlerin suç oluşturması durumunda eylemin hukuka aykırı sayılmayacağı bazı koşullarla kabul edilmiştir. Ancak bazı koşulları vardır. Öncelikle haksız bir saldırının olması, saldırının hakka yönelmiş olması maddi veya manevi, savunmada zorunluluk olması, savunmanın saldırıyla orantılı olması gerekir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1315 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt

Konu Başlıkları