Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mikrobiyal paleontolojinin gelecekteki büyüme potansiyeli nedir?

Mikrobiyal paleontoloji, çıplak gözle incelenemeyen, ancak mikroskopla incelenebilen fosilleri araştıran paleontolojinin alt dalıdır. Bu alan gelişmeye oldukça açıktır. Hatta günümüzde de işlemektedir. Zira en büyük inceleme alanları içinde petrol bulunmaktadır. Bu da, bu meslek sahibi insanları zengin edebilecek bulguları ortaya çıkarabilecek bir gelecek vaadeder. Günümüzde hücresel ayrıntıları korumak da fosil incelemeleri adına çok önemlidir. Bu hücrelerin iyice incelenmesi için yüksek çözünürlükteki görüntüleme teknikleri de geliştirilmektedir. İskoçya ve Çin'de bu çalışmalar hızla sürmektedir. Gelişmelerin ve merakın süreceği de kesine yakındır. Bu sebeple mikrobiyal paleontoloji büyüme potansiyeline sahip bir koldur.
  • Paylaş