Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mikroskobik canlı nedir? Kaça ayrılırlar?

Mikroskobik canlılar ancak mikroskop yardımıyla görülen canlılardır. Mikroorganizmalar tek hücreli olsalar da, çok hücreli olanları da vardır. Halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapılı olanlar ve hücresel yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  1. Hücresel yapıda olanlar: Bakteriler, mantarlar, protistler olarak adlandırılır.
  2. Hücresel yapıda olmayanlar: Virüsler, viroidler, prionlardır.
  • Paylaş