Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mısır Piramitlerinin sırrı nedir?

- Sabit bir oranla inşa edilmişlerdir.
- Güneş saati olarak iş görebilmektedirler.
- Keops piramidinin taban çevresinin uzunluğu yüksekliğin iki katına bölündüğünde pi sayısı elde edilir.
- Piramitlerin içi yazın serin,kışın sıcak olur.
- Piramidin içindeki kral odasına bir yıl içerisinde iki kere ışık girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir.

Mısır (Ülke)
  • Paylaş
Mısır (Ülke)

Bugün piramitler hakkında çok .eşitli rivayetler vardır.
Bu rivayetlerin bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmışları şunlardır:

● Keops piramidinin taban alanı dünyayı yataydan ikiye böldüğümüzde ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup noktasına denk gelirdi. Yani burada kusursuz bir oran mevcuttur.
● Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısı elde edilmektedir.
● Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmiştirler ki, o günün koşulları düşünüldüğünde hayret verici bir durum olarak görülmektedir.
● Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
● Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi(149.504.000km) vermektedir.
● Piramitler bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. piramitlerin Ekim ayı ortasında ve Mart ayının başlangıcında yre düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.
● Keops piramidiyle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

Bilimsel olarak kanıtlanmayan, sadece rivayet olarak anlatılan diğer söylemler:

● Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmektedir.
● Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir.
● Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çalışmamaktadır.
● Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale gelmektedir.
● Piramitin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi durumunda yoğurt haline gelmektedir.
● Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyümektedir.
● Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.
● Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık olur.
● Gize Platosu’ndan geçen boylam, denizlerle karaları iki eşit parçaya böler.
  • Paylaş