Bilmek istediğin her şeye ulaş

Modern ve klasik liberalizm arasındaki fark nedir?

Klasik liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulu ve bu özgürlüklerin korunmasıyla sınırlandırılmış, topluma yüksek oranda avantaj sağlayacak bazı hizmetleri sunan bir devletin olması, geriye kalan tüm fonksiyonların düşürülerek serbest piyasa tarafından karşılanması gerektiğini savunan ideolojidir. Bu ideolojide "Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler, bırakınız geçsinler" ("Laissez faire, laissez aller, laissez passer") şeklinde çevrilen ifade savunulur.

Modern liberalizm yani sosyal liberalizm, liberalizmin sosyal adalet içermesi gerektiğini savunan görüştür. İnsanların refah düzeyini artırma, sınıflar arası ekonomik eşitsizliği en asgari düzeye indirme, verginin düşük gelirlilerden yüksek gelirlilere kaydırılması, eğitim-sağlık-altyapı gibi hizmetlerin devlet eliyle yapılması gibi amaçları da içinde barındırır. Klasik liberalizme göre modern liberalizmde devletin etkisi daha çok hissedilir.

Aşağıdaki video bu iki tür arasındaki kıyaslamada yardımcı olacaktır:
  • Paylaş
Modern liberalizm nedir
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

7293 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Liberalizm nedir?