Bilmek istediğin her şeye ulaş

Monarşi yönetim sistemi nedir?

Bir sultan, kral, şah, imparator, padişah gibi mutlak otoritesi olan bir kişinin devleti yönettiği bir yönetim şeklidir. Hükümdar hayatı boyunca tahtta kalır ve ülkeyi yönetir. Affetme ya da cezalandırma kararları da yasalara değil hükümdara bağlanmıştır. Kısaca o dudaklardan çıkan her söz yasadır. Hükümdar ölünce yerine yine ailesinden biri geçer, halkın seçimi söz konusu değildir.
  • Paylaş
Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır.Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçe'de kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar alabilir. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir (oğlu, kardeşi gibi) . Yani yetki genellikle babadan oğula geçer. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir. Cezalandırma ve bağışlama yetkileri sadece hükümdarın elindedir. Otoritenin bir kralın veya bir imparatorun elinde olduğu yönetim biçimidir.

Yüzyıllar boyu, dünyada en yaygın yönetim biçimiydi. Bunlar çoğu zaman, geleneksel tanı­ma en yakın, tanrısal hakka dayanan monarşilerdi: prens, iktidarı tek ba­şına elinde tutardı ve Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda de­ğildi, çünkü otoritesini Tanrı'dan aldığına inanılıyordu. Aslında, bu tip yönetim hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanamadı.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

505 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt