Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mu uygarlığı ve Türkler arasındaki bağlantı nedir?

Mu kıtası, bilimsel olarak henüz kesinlik kazanan bir konu değildir. Hala daha araştırmacıların ilgisini çekmektedir.

Mu araştırmacıları, Mu kıtasından Kuzey ve Güney Amerika, Mısır ile birlikte Anadolu ve Orta Asya'ya göçlerin yapıldığını düşünüyor. Çok eski zamanlar önce yapılan bu göçlerin uğrak yerleri ise dediğimiz gibi Anadolu ve Orta Asya. Kimilerine göre Orta Asya kökenli kavimlerin hemen hepsinde "baba" anlamına gelen ata kelimesi bu nedenle ortak bir kelime. Türkçe'de de bu şekilde...

Öte yandan Mu kıtası ve Türkler arasındaki ilişki Atatürk'ün de ilgisini çekmiştir. Ünlü Mu araştırmacısı
Churchward'ın kitaplarını okuyan ve takip eden Atatürk, bu konuyu incelemek üzere Tahsin Mayapetek'i Meksika elçiliğine atamış ve bu sahada araştırmalara yönlendirmiştir. Mayapetek, araştırmaları sonucu Mayalar’ın ay yıldızlı davullarından, Şamanik kültüründen, kilim desenlerinden, sembollerinden tüy takma alışkanlıklarına kadar pek çok ortak noktanın olduğunu sonucuna ulaştı. Bu çalışmalarını da belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik bir defter halinde toplayarak Atatürk'e gönderdi.
  • Paylaş