Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mücevharat mühendisliği ve çalışma alanları hakkında bilgi almak istiyorum?

Takı kullanımı, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar, kemik, deniz hayvanlarının kabukları, bitki çekirdekleri, hayvan tüyleri gibi biyolojik malzemeleri, doğal metal, renkli mineral ve taşları kullanarak, teknoloji öncesi takılar üretmişlerdir. Ülkemizdeki arkeolojik kazılardan metal esaslı takıların M.Ö. 7000' den itibaren kullanıldığını göstermektedir. Anadolu’nun mineral çeşidindeki zenginliği ve tarih boyunca çeşitli uygarlıkları bünyesinde barındırması sonucu ülkemiz çok zengin ve eşsiz bir takı kültür ve teknoloji birikimine sahiptir.

Yakın tarihe kadar, babadan oğula geçen tecrübe ve bilgiye dayanarak kuyumcu atölyelerinde üretilen takılar, günümüzde dünya ülkeleri ile rekabet edebilmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmeye dayalı olarak üretilmesi ihtiyacı doğmuş ve son yıllarda ülkemizde bu alanda üretim yapan firmalar faaliyete geçmiştir. Böylece, hem iç pazara ve hem de ihracata yönelik imalat hacmi artmış ancak buna paralel olarak bu alanda eleman yetiştirecek programlar açılmamıştır.

Diğer taraftan, günümüz modern toplumlarda, doğayı koruma bilincinin gelişmesi, malzeme bilimi ve teknolojisindeki gelişmeler, modanın hızlı değişimi ve ekonomik koşullar mücevherat alanında geleneksel üretim yöntemlerinin dışında, yeni üretim tekniklerinin kullanılmasına, sentetik ve imitasyon mücevher teknolojisinin doğmasına yol açmıştır.

Mücevherat konusu, malzeme, metalurji, maden-jeoloji, makine ve tasarım bilimlerini kapsayan bir disiplinler arası alandır. Dört yıllık lisans öğrenim programı, mücevherat alanında bilimsel ve çağdaş teknolojilere dayalı üretimi hedef alan bir imalat mühendisliği programıdır. Öğrenciler, öğrenimleri süresinde sadece üretim yöntemlerini değil, aldıkları temel bilgiler ışığında, uluslararası normlara göre doğal ve sentetik mücevherat malzemelerinin tanımlanması, sınıflandırılmasını öğrenecek, kuyumculuk alaşımlarını geliştirme ve sentetik malzemelerin üretimi alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon yeteneklerini kazanacaktır.

Mesleki literatürü izleyebilen, kalite bilincine sahip, sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmış öğrenciler mezun olduklarında, ülkemizin ihtiyacı olan mücevherat sanayinin yanı sıra sentetik kristal üretim ve Ar-Ge birimlerinde, uluslararası mücevherat sertifikasyonu, ticareti ve ekspertiz alanlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği Bölümü:
iticu.edu.tr/tr/sayfa/akademik/fakulteler/muhendislik/boluml...
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

439 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt