Bilmek istediğin her şeye ulaş

Muhalefetin herhangi bir teklifini kabul etmek iktidara zarar verir mi?

İktidarın her icraatına "tüh! Kaka! " dememenin, gerektiğinde alkışlamanın da muhalefete zarar vermeyeceği hatta yücelteceği gibi iktidarın da muhalefetin düşüncelerini dikkate alması zararlı değil bilakis kalkınmanın lokomotif olgunluklarından biridir. İkili ilişkilerde de görülen kibir duvarı ne hikmetse dışarıdan gelene pek işlemez ve modernlik adı altında hemen içeri alınır. Oysa fikrin yüceliği nereden geldiğinde değil, ne niyetle ve ne emekle üretildiğindedir. Su bulandırmak için de ortaya sürekli dezenformasyon yaymak da affedilir bir yanlış değildir. Ülkemizdeki muhalefet anlayışının tabanı maalesef gözü kapalı bir kötülemeye dayanır, oysa eleştiri alternatif fikri ile birlikte yapıldığında muteberdir. Bu kötü üslup bugünün sorunu olmayıp demokratik yaşamımız boyunca vuku bulan, ilerlememizin önünde topyekün olmaya en büyük engeldir.
  • Paylaş
Hayır iktidara zarar vermez tam tersi iktidarı güçlendirir. Çünkü bu davranış ülkenin geleceği için bütün kesimlerin fikirlerine değer verildiğinin göstergesidir. Sadece partiler olarak değil halkın farklı kesimlerinin fikirleri olarak da bakılmalıdır.
Ancak ülkemizde zıt fikirler veya farklı fikirler beyin fırtınası etkisi değil mahalle kavgası etkisi yapmaktadır.(Bakınız: TBMM Fights ) Farklı fikirler bizi mükemmelliğe götürür düşüncesi henüz oluşmamıştır. Sadece iktidar için değil tüm partiler için bu böyledir.
Ayrıca tam tersi bir şekilde düşünürsek muhalefette iktidarın tüm tekliflerine karşı çıkmamalıdır.
  • Paylaş
Adı üstünde, muhalefetin fikirlerini kabul etmez. Zarar vermez, herkes bildiğini okur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

112 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Muhalefet ülke için kötü şeyler mi ister?

  • İktidar ülke için iyi şeyler mi ister?

  • İktidarın muhalefetin uyarılarının gerçek olabileceğini düşünmesinin hiç mi yolu yoktur?

  • Muhalefetin fikirlerine de demokraside yer vermek iktidarı güçlendirmez mi?

  • Muhalefet iktidarın kontrol merci değil midir?